Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo - Văn bản mới

Thông tư 31/BGD - Hướng dẫn thực hiện tư vấn tâm lý học sinh   

Công văn 660/BGD- Hướng dẫn minh chứng đánh giá chuẩn GV theo TT 30/BGD  

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Năm học 2017 - 2018   

Ma Trận ôn tập tuyển sinh Lớp 10, 2018-2019 - Môn tiếng Anh   

Công tác trọng tâm tháng 3/2018   

Thời Khóa biểu HK II (Thực hiện từ 26/2/2018)    

Công tác trọng tâm tháng 01,02/2018    

Báo cáo chuyên môn và thống kê kết quả Kiểm tra Học kỳ I - Năm học 2017 - 2018   

Công khai theo Thông tư 09, năm 2017  

Công tác trọng tâm tháng 11/2017  

Lịch Công tác giáo dục Năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018  

Công văn 4612/BGD-GDTrH-Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT từ năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên Năm học 2017-2018  

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Năm học: 2017 - 2018  

Module THCS 6

Module THCS 17

Module THCS 32

Module THCS 41

Kế hoạch phụ đạo HS yếu - kém năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi năm học 2017 - 2018  

Công tác trọng tâm tháng 9/2017  

Thời khóa biều HK I - Năm học 2017-2018 (Áp dụng ngày 21/8/2017)

Lịch Công tác năm học 2017 - 2018   

THÔNG TƯ 21/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành điều lệ Hội thi GV dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên  

THÔNG TƯ 30/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS 

THÔNG TƯ 28/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông   

Quy định chuẩn đầu ra Tiếng anh   

Thời khóa biểu áp dụng từ 7/11/2016  

Hướng dẫn Viết nhận xét cho HS trên phần mềm VNedu    

Mẫu kế hoạch Dạy thêm, học thêm

Biều mẫu đăng ký Dạy thêm, Học thêm theo Qui định 30 của UBND tỉnh

Hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn

Quyết định thành lập tổ chuyên môn trong nhà trường

Quy định dạy thêm học thêm trong nhà trường

 

HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH
HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH

Cập nhật lúc: 00:22:20 - 20/02/2012

Theo sự chỉ đạo của Sở GD & ĐT, Thực hiện CV số 801/SGDĐT – GDTrH của Sở GD & ĐT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức hội thi Olympic tiếng Anh vào ngày 14/10/2011

 

 

Để tạo cho học sinh một sân chơi bổ ích và lành mạnh mhằm kích thích cho học sinh rèn luyện và nâng cao môn tiếng anh. Nay thầy Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Huệ ra quyết định thành lập ban tổ chức hội thi Olympic tiếng anh gồm những Ông bà có tên sau đây:

PHÒNG GD – ĐT LONG ĐIỀN                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                                              Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 


 

Số: 13/QĐ.THCS NH                                                       Phước Hưng, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

 

QUYẾT  ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG

V/v: Thành lập ban tổ chức hội thi Olympic Tiếng Anh cấp Trường năm học 2011 - 2012

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

 

- Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2011 – 2012; Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học 2011 – 2012 của Sở GD & ĐT, phát huy thành công cuộc thi Olympic Tiếng Anh lần 1 và 2 cấp THPT và nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc dạy – học Tiếng Anh, nhất là kỹ năng nghe, nói của học sinh trong các Trường THCS; Sở GD & ĐT tổ chức cuộc thi “Olympic Tiếng Anh” cho cấp THCS;

- Thực hiện CV số 801/SGDĐT – GDTrH của Sở GD & ĐT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Trường THCS Nguyễn Huệ quyết định thành lập Ban tổ chức hội thi Olympic Tiếng Anh cấp Trường.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay thành lập ban tổ chức hội thi Olympic Tiếng Anh cấp Trường lần 1 tại Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Huệ năm học 2011- 2012 gồm các  ông (bà) có tên sau đây :

1.   Ông Lương Thanh Tùng   Hiệu Trưởng                                       Trưởng ban

2.   Ông Nguyễn Hữu Thế                 Tổ trưởng Tiếng Anh                         Phó trưởng ban

3.   Bà Đào Thị Thùy Vân                  GV Tiếng Anh                                    Thành viên.    

4.   Bà Nguyễn Thị Mỹ Na                GV Tiếng Anh                                         “

5.   Bà Trịnh Thị Linh                        Tổ phó Toán – Tin Học                          “

6.   Bà Nguyễn Thị Kim Duyên        GV Tin Học                                             “

7.   Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy         GV Công Nghệ                                       “

8.   Ông Phạm Văn Vượng                 GV Mỹ Thuật                              “

9.   Ông Phạm Hữu Dũng                 Bảo vệ                                          “ 

Phân công cụ thể:

* Chịu trách nhiệm chuyên môn: Ông Nguyễn Hữu Thế

* Phụ trách chuẩn bị nội dung thi: Ông Nguyễn Hữu Thế; Bà Đào Thị Thùy Vân; Bà Nguyễn Thị Mỹ Na.

* Ban giám khảo: Bà Đào Thị Thùy Vân; Bà Nguyễn Thị Mỹ Na; Bà Trịnh Thị Linh.      * Chọn học sinh, lập danh sách: Ông Nguyễn Hữu Thế; Bà Đào Thị Thùy Vân.

* Phụ trách máy chiếu: Bà Nguyễn Thị Kim Duyên.

* Phụ trách âm thanh, kỹ thuật: Ông Phạm Hữu Dũng.

* Phụ trách tổ chức, điều động học sinh: Ông Phạm Văn Vượng; Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Điều 2. Các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này đến khi hoàn thành nhiệm vụ

 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

  • Như điều 1 ( Để thực hiện )                                                (đã kí)
  • Lưu VT                                                                     Lương Thanh Tùng

 Môt số hình ảnh của cuộc thi

 

 

 

 

Theo nguồn tin ( TỔ ANH VĂN )

 

THCS NGUYỄN HUỆ
Địa chỉ: Ấp Lò Vôi - Xã Phước Trung - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642213379
Email: c2dnguyenhue@gmail.com