Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo - Văn bản mới

Lịch Công tác giáo dục Năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018  

Công văn 4612/BGD-GDTrH-Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT từ năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên Năm học 2017-2018  

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Năm học: 2017 - 2018  

Module THCS 6

Module THCS 17

Module THCS 32

Module THCS 41

Kế hoạch phụ đạo HS yếu - kém năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi năm học 2017 - 2018  

Công tác trọng tâm tháng 9/2017  

Thời khóa biều HK I - Năm học 2017-2018 (Áp dụng ngày 21/8/2017)

Hướng dẫn thi Elearning Năm học 2016 - 2017  

Thời khóa biểu (Áp dụng từ ngày 10-04-2017)   

THÔNG TƯ 21/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành điều lệ Hội thi GV dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên  

THÔNG TƯ 30/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS 

 

THÔNG TƯ 28/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông   

Thời khóa biểu Học kỳ II (Áp dụng từ 27/3/2017)    

Thời khóa biều Học kỳ II (Áp dụng từ 05/02/2017)   

Thời khóa biểu học kỳ II (Áp dụng từ 16/1/2017)   

Mẫu danh sách học sinh đề nghị khen thưởng HK I lớp 6,7   

Thời khóa biểu Học kỳ II (Áp dụng từ ngày 02/01/2017)  

Hướng dẫn nhập nhận xét trên PM VNEdu Học kỳ I, NH 16-17  

Các mẫu thống kê báo cáo HK I (16-17)  

Lịch kiểm tra Học kỳ I - năm học 2016-2017   

Hướng dẫn Kiểm tra học kỳ I, II năm học 2016 - 2017  

Định hướng phần thi năng lực GV dạy giỏi cấp huyện NH 2016-2017  

Thời khóa biểu Áp dụng từ ngày 21/11/2016   

Hướng dẫn + Phiếu đăng ký dự thi GV dạy giỏi cấp huyện 2016 - 2017  

Quy định chuẩn đầu ra Tiếng anh   

Thời khóa biểu áp dụng từ 7/11/2016  

Công khai theo Thông tư 09   

Kế hoạch trọng tâm tháng 11 năm 2016  

Hướng dẫn + Mẫu danh sách đăng ký thi Học sinh giỏi cấp huyện Năm học 2016 - 2017  

Hướng dẫn thi Tích hợp liên môn Năm học 2016 - 2017   

Hướng dẫn Viết nhận xét cho HS trên phần mềm VNedu    

Mẫu thống kê thực trạng đào tạo của GV  

Mẫu thống kê giữa kỳ I - Lớp 8,9  

Mẫu thống kê giữa kỳ I - Lớp 6, 7 (VNEN) 

Thời khóa biểu - áp dụng từ 17/10/2016  

Kế hoạch trọng tâm tháng 10 năm học 2016 - 2017     

Kế hoạch thi GVCN giỏi cấp huyện năm học 2016 - 2017 

Kế hoạch thi KHKT cấp huyện năm học 2016 - 2017   

Quy định Hồ sơ sổ sách giáo viên năm học 2016 - 2017   

Quy định thu học phí, BHYT năm học 2016 - 2017  

Kế hoạch phụ đạo Học sinh yếu, kém năm học 2016 - 2017  

Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017   

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017  

 Modul THCS 1 (Mật khẩu 123456)                                Module 30

 Modul THCS 14                                                                Module 31

 Module 28                                                                          Module 32

 Module 37                                                                           Module 33

Module 34

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016 2017   

Thời khóa biểu năm học 201 6 -2017 (Áp dụng từ ngày 26/9/2016)

Mẫu DSHS yếu kém Năm học 2016 - 2017

Công văn góp ý đánh giá giờ dạy GV

Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017 (áp dụng từ ngày 22/8/2016)

Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017 (áp dụng từ ngày 22/8/2016)

Phân công chuyên môn năm học 2016 - 2017

DSGV cử đi tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường ngày 16, 17/8/2018

Kế hoạch tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường Năm học 2016-2017

Danh sách học sinh không thi lớp 10 năm học 2015 - 2016 

Các biểu mẫu Báo cáo thành tích các nhân huyện, tinh (Mới)

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân NH 2015 - 2016 (Mới)

Mẫu báo cáo đánh giá Đề KTHK II của SGD

Các biểu mẫu thống kê HK II NH 15-16

Mẫu danh sách HSG lớp 8

Mẫu DSHS không thi tuyển sinh lớp 10 

Mẫu Báo cáo VNEn (Khẩn)

Mẫu thống kê số lượt dạy ứng dụng CNTT và BĐTD

Mẫu thống kê điểm KSCL giữa kỳ II Lớp 6 VNEN NH 2015- 2016

Mẫu thống kê điểm KSCL giữa kỳ II NH 2015- 2016

Mẫu danh sách HS yếu, kém

Thời khóa biểu HK II (Áp dụng từ 22/2/2016)

Công tác trọng tâm tháng 01, 02/2016

Thời khóa biểu HK II - Áp dụng từ 04/01/2016

Mẫu thống kê điểm KT HK I của Sở giáo dục hai môn Toán, Ngữ văn

Mẫu thống kê Kiểm tra HK I 15-16 - Lớp 6 VNEN

Mẫu phiếu đánh giá viên chức năm 2015

Đề cương ôn thi Học kỳ I năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu (Áp dụng từ ngày 23 - 11- 2015)

Hướng dẫn thi vận dụng kiến thức liên môn

Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2015

Mẫu kế hoạch Dạy thêm, học thêm

Công văn hướng dẫn Trường học mới VNEN

Biều mẫu đăng ký Dạy thêm, Học thêm theo Qui định 30 của UBND tỉnh

Các mẫu báo cáo trường học mới VNEN

Mẫu thống kê điểm kiểm tra 1 tiết

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2015"

Hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn

MODUL THCS (Mật khẩu để xem: 123456)

Modul 3: Giáo dục  học sinh THCS cá biệt 

Modul 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS

Modul 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THCS

Modul 35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 - 2016

Công tác trọng tâm tháng 8/ 2015

Quyết định thành lập tổ chuyên môn trong nhà trường

Quy định dạy thêm học thêm trong nhà trường

 

HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH
HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH

Cập nhật lúc: 00:22:20 - 20/02/2012

Theo sự chỉ đạo của Sở GD & ĐT, Thực hiện CV số 801/SGDĐT – GDTrH của Sở GD & ĐT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức hội thi Olympic tiếng Anh vào ngày 14/10/2011

 

 

Để tạo cho học sinh một sân chơi bổ ích và lành mạnh mhằm kích thích cho học sinh rèn luyện và nâng cao môn tiếng anh. Nay thầy Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Huệ ra quyết định thành lập ban tổ chức hội thi Olympic tiếng anh gồm những Ông bà có tên sau đây:

PHÒNG GD – ĐT LONG ĐIỀN                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                                              Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 


 

Số: 13/QĐ.THCS NH                                                       Phước Hưng, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

 

QUYẾT  ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG

V/v: Thành lập ban tổ chức hội thi Olympic Tiếng Anh cấp Trường năm học 2011 - 2012

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

 

- Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2011 – 2012; Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học 2011 – 2012 của Sở GD & ĐT, phát huy thành công cuộc thi Olympic Tiếng Anh lần 1 và 2 cấp THPT và nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc dạy – học Tiếng Anh, nhất là kỹ năng nghe, nói của học sinh trong các Trường THCS; Sở GD & ĐT tổ chức cuộc thi “Olympic Tiếng Anh” cho cấp THCS;

- Thực hiện CV số 801/SGDĐT – GDTrH của Sở GD & ĐT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Trường THCS Nguyễn Huệ quyết định thành lập Ban tổ chức hội thi Olympic Tiếng Anh cấp Trường.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay thành lập ban tổ chức hội thi Olympic Tiếng Anh cấp Trường lần 1 tại Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Huệ năm học 2011- 2012 gồm các  ông (bà) có tên sau đây :

1.   Ông Lương Thanh Tùng   Hiệu Trưởng                                       Trưởng ban

2.   Ông Nguyễn Hữu Thế                 Tổ trưởng Tiếng Anh                         Phó trưởng ban

3.   Bà Đào Thị Thùy Vân                  GV Tiếng Anh                                    Thành viên.    

4.   Bà Nguyễn Thị Mỹ Na                GV Tiếng Anh                                         “

5.   Bà Trịnh Thị Linh                        Tổ phó Toán – Tin Học                          “

6.   Bà Nguyễn Thị Kim Duyên        GV Tin Học                                             “

7.   Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy         GV Công Nghệ                                       “

8.   Ông Phạm Văn Vượng                 GV Mỹ Thuật                              “

9.   Ông Phạm Hữu Dũng                 Bảo vệ                                          “ 

Phân công cụ thể:

* Chịu trách nhiệm chuyên môn: Ông Nguyễn Hữu Thế

* Phụ trách chuẩn bị nội dung thi: Ông Nguyễn Hữu Thế; Bà Đào Thị Thùy Vân; Bà Nguyễn Thị Mỹ Na.

* Ban giám khảo: Bà Đào Thị Thùy Vân; Bà Nguyễn Thị Mỹ Na; Bà Trịnh Thị Linh.      * Chọn học sinh, lập danh sách: Ông Nguyễn Hữu Thế; Bà Đào Thị Thùy Vân.

* Phụ trách máy chiếu: Bà Nguyễn Thị Kim Duyên.

* Phụ trách âm thanh, kỹ thuật: Ông Phạm Hữu Dũng.

* Phụ trách tổ chức, điều động học sinh: Ông Phạm Văn Vượng; Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Điều 2. Các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này đến khi hoàn thành nhiệm vụ

 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

  • Như điều 1 ( Để thực hiện )                                                (đã kí)
  • Lưu VT                                                                     Lương Thanh Tùng

 Môt số hình ảnh của cuộc thi

 

 

 

 

Theo nguồn tin ( TỔ ANH VĂN )

 

THCS NGUYỄN HUỆ
Địa chỉ: Ấp Lò Vôi - Xã Phước Trung - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642213379
Email: c2dnguyenhue@gmail.com