Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo - Văn bản mới

Thông tư 31/BGD - Hướng dẫn thực hiện tư vấn tâm lý học sinh   

Công văn 660/BGD- Hướng dẫn minh chứng đánh giá chuẩn GV theo TT 30/BGD  

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Năm học 2017 - 2018   

Ma Trận ôn tập tuyển sinh Lớp 10, 2018-2019 - Môn tiếng Anh   

Công tác trọng tâm tháng 3/2018   

Thời Khóa biểu HK II (Thực hiện từ 26/2/2018)    

Công tác trọng tâm tháng 01,02/2018    

Báo cáo chuyên môn và thống kê kết quả Kiểm tra Học kỳ I - Năm học 2017 - 2018   

Công khai theo Thông tư 09, năm 2017  

Công tác trọng tâm tháng 11/2017  

Lịch Công tác giáo dục Năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018  

Công văn 4612/BGD-GDTrH-Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT từ năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên Năm học 2017-2018  

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Năm học: 2017 - 2018  

Module THCS 6

Module THCS 17

Module THCS 32

Module THCS 41

Kế hoạch phụ đạo HS yếu - kém năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi năm học 2017 - 2018  

Công tác trọng tâm tháng 9/2017  

Thời khóa biều HK I - Năm học 2017-2018 (Áp dụng ngày 21/8/2017)

Lịch Công tác năm học 2017 - 2018   

THÔNG TƯ 21/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành điều lệ Hội thi GV dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên  

THÔNG TƯ 30/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS 

THÔNG TƯ 28/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông   

Quy định chuẩn đầu ra Tiếng anh   

Thời khóa biểu áp dụng từ 7/11/2016  

Hướng dẫn Viết nhận xét cho HS trên phần mềm VNedu    

Mẫu kế hoạch Dạy thêm, học thêm

Biều mẫu đăng ký Dạy thêm, Học thêm theo Qui định 30 của UBND tỉnh

Hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn

Quyết định thành lập tổ chuyên môn trong nhà trường

Quy định dạy thêm học thêm trong nhà trường

 

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Cập nhật lúc: 08:57:57 - 21/09/2015

KSCL ĐẦU NĂM 2017 - 2018

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Số:   /KH-THCSNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

           

   Phước Hưng, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI

Năm học: 2017-2018

 

 

          Thực hiện công văn số: 350/ PGDĐT ngày 06 tháng 08 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Long Điền v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 9/2017,trong đó có việc tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm. Trường THCS Nguyễn Huệ thực hiện tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm như sau:

1. Đề kiểm tra: 

-BGH đã thống nhất phân công soạn đề cụ thể như sau:

*Môn ngữ văn:

          +Khối 6: Cô Mười

          +Khối 7: Cô Hồng Vinh

          +Khối 8: Cô Chuyên

          +Khối 9: Cô Ánh

*Môn Toán:

          +Khối 6: Cô Phượng

          +Khối 7: Thầy Nga

          +Khối 8: Cô Lan Anh

          +Khối 9: Thầy Tài

- Ngày nộp đề cho tổ trưởng chuyên môn: 25/8/2017

- Ngày duyệt đề: 27/8/2017

- Tổ trưởng nộp đề cho chuyên môn: 28/8/201

- Ngày in sao đề: 29/8/2017

- Đề kiểm tra theo hình thức tự luận, có ma trận (mỗi môn 90 phút).

          - Nội dung kiểm tra : các kiến thức cơ bản của năm học trước.

- GV được phân công soạn đề thống nhất, trao đổi nội dung ra đề để có kế hoạch ôn tập cho học sinh.

2.Thời gian kiểm tra: Ngày 31/8/2017

          +Buồi sáng : Khối 7,9

          +Buổi chiều: Khối 6,8

       

  3. Chuẩn bị:

          - GVCN và GV BM nhắc nhở và lên kế hoạch ôn tập cho học sinh để đạt chất lượng

          - Chuyên môn đã tiến hành chia danh sách theo thứ tự chung của từng khối

          - Mỗi phòng thi là 24 học sinh.

          - Đã phân công tổ duyệt đề để phù hợp với trình độ học sinh.

 

 

                                    KT.HIỆU TRƯỞNG

                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                            

 

                             

 

                                 Phan Ngọc Ánh

 

Có thể bạn quan tâm
Cho trẻ ăn dặm đúng cách

Bé khó ăn, háu ăn hoặc ăn uống không cân bằng (dẫn đến tình trạng thiếu, rối loạn dinh dưỡng hoặc béo phì) phần nào hình thành từ những bữa ăn đầu đời của trẻ.

THCS NGUYỄN HUỆ
Địa chỉ: Ấp Lò Vôi - Xã Phước Trung - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642213379
Email: c2dnguyenhue@gmail.com