Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo - Văn bản mới

Lịch Công tác giáo dục Năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018  

Công văn 4612/BGD-GDTrH-Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT từ năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên Năm học 2017-2018  

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Năm học: 2017 - 2018  

Module THCS 6

Module THCS 17

Module THCS 32

Module THCS 41

Kế hoạch phụ đạo HS yếu - kém năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi năm học 2017 - 2018  

Công tác trọng tâm tháng 9/2017  

Thời khóa biều HK I - Năm học 2017-2018 (Áp dụng ngày 21/8/2017)

Hướng dẫn thi Elearning Năm học 2016 - 2017  

Thời khóa biểu (Áp dụng từ ngày 10-04-2017)   

THÔNG TƯ 21/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành điều lệ Hội thi GV dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên  

THÔNG TƯ 30/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS 

 

THÔNG TƯ 28/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông   

Thời khóa biểu Học kỳ II (Áp dụng từ 27/3/2017)    

Thời khóa biều Học kỳ II (Áp dụng từ 05/02/2017)   

Thời khóa biểu học kỳ II (Áp dụng từ 16/1/2017)   

Mẫu danh sách học sinh đề nghị khen thưởng HK I lớp 6,7   

Thời khóa biểu Học kỳ II (Áp dụng từ ngày 02/01/2017)  

Hướng dẫn nhập nhận xét trên PM VNEdu Học kỳ I, NH 16-17  

Các mẫu thống kê báo cáo HK I (16-17)  

Lịch kiểm tra Học kỳ I - năm học 2016-2017   

Hướng dẫn Kiểm tra học kỳ I, II năm học 2016 - 2017  

Định hướng phần thi năng lực GV dạy giỏi cấp huyện NH 2016-2017  

Thời khóa biểu Áp dụng từ ngày 21/11/2016   

Hướng dẫn + Phiếu đăng ký dự thi GV dạy giỏi cấp huyện 2016 - 2017  

Quy định chuẩn đầu ra Tiếng anh   

Thời khóa biểu áp dụng từ 7/11/2016  

Công khai theo Thông tư 09   

Kế hoạch trọng tâm tháng 11 năm 2016  

Hướng dẫn + Mẫu danh sách đăng ký thi Học sinh giỏi cấp huyện Năm học 2016 - 2017  

Hướng dẫn thi Tích hợp liên môn Năm học 2016 - 2017   

Hướng dẫn Viết nhận xét cho HS trên phần mềm VNedu    

Mẫu thống kê thực trạng đào tạo của GV  

Mẫu thống kê giữa kỳ I - Lớp 8,9  

Mẫu thống kê giữa kỳ I - Lớp 6, 7 (VNEN) 

Thời khóa biểu - áp dụng từ 17/10/2016  

Kế hoạch trọng tâm tháng 10 năm học 2016 - 2017     

Kế hoạch thi GVCN giỏi cấp huyện năm học 2016 - 2017 

Kế hoạch thi KHKT cấp huyện năm học 2016 - 2017   

Quy định Hồ sơ sổ sách giáo viên năm học 2016 - 2017   

Quy định thu học phí, BHYT năm học 2016 - 2017  

Kế hoạch phụ đạo Học sinh yếu, kém năm học 2016 - 2017  

Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017   

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017  

 Modul THCS 1 (Mật khẩu 123456)                                Module 30

 Modul THCS 14                                                                Module 31

 Module 28                                                                          Module 32

 Module 37                                                                           Module 33

Module 34

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016 2017   

Thời khóa biểu năm học 201 6 -2017 (Áp dụng từ ngày 26/9/2016)

Mẫu DSHS yếu kém Năm học 2016 - 2017

Công văn góp ý đánh giá giờ dạy GV

Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017 (áp dụng từ ngày 22/8/2016)

Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017 (áp dụng từ ngày 22/8/2016)

Phân công chuyên môn năm học 2016 - 2017

DSGV cử đi tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường ngày 16, 17/8/2018

Kế hoạch tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường Năm học 2016-2017

Danh sách học sinh không thi lớp 10 năm học 2015 - 2016 

Các biểu mẫu Báo cáo thành tích các nhân huyện, tinh (Mới)

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân NH 2015 - 2016 (Mới)

Mẫu báo cáo đánh giá Đề KTHK II của SGD

Các biểu mẫu thống kê HK II NH 15-16

Mẫu danh sách HSG lớp 8

Mẫu DSHS không thi tuyển sinh lớp 10 

Mẫu Báo cáo VNEn (Khẩn)

Mẫu thống kê số lượt dạy ứng dụng CNTT và BĐTD

Mẫu thống kê điểm KSCL giữa kỳ II Lớp 6 VNEN NH 2015- 2016

Mẫu thống kê điểm KSCL giữa kỳ II NH 2015- 2016

Mẫu danh sách HS yếu, kém

Thời khóa biểu HK II (Áp dụng từ 22/2/2016)

Công tác trọng tâm tháng 01, 02/2016

Thời khóa biểu HK II - Áp dụng từ 04/01/2016

Mẫu thống kê điểm KT HK I của Sở giáo dục hai môn Toán, Ngữ văn

Mẫu thống kê Kiểm tra HK I 15-16 - Lớp 6 VNEN

Mẫu phiếu đánh giá viên chức năm 2015

Đề cương ôn thi Học kỳ I năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu (Áp dụng từ ngày 23 - 11- 2015)

Hướng dẫn thi vận dụng kiến thức liên môn

Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2015

Mẫu kế hoạch Dạy thêm, học thêm

Công văn hướng dẫn Trường học mới VNEN

Biều mẫu đăng ký Dạy thêm, Học thêm theo Qui định 30 của UBND tỉnh

Các mẫu báo cáo trường học mới VNEN

Mẫu thống kê điểm kiểm tra 1 tiết

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2015"

Hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn

MODUL THCS (Mật khẩu để xem: 123456)

Modul 3: Giáo dục  học sinh THCS cá biệt 

Modul 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS

Modul 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THCS

Modul 35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 - 2016

Công tác trọng tâm tháng 8/ 2015

Quyết định thành lập tổ chuyên môn trong nhà trường

Quy định dạy thêm học thêm trong nhà trường

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUNG NH 2015 - 2016

Cập nhật lúc: 08:59:52 - 21/09/2015

kế hoạch kiểm tra chung 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT LONG ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /KH-THCSNH

Phước Hưng, ngày 10  tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Về việc kiểm tra 1 tiết đề chung trong khối – học kỳ 1 năm học 2014-2015

 

Căn cứ kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2015 – 2016của trường THCS Nguyễn Huệ;

Căn cứ vào tình hình thực tế, trường THCS Nguyễn Huệ  triển khai thực hiện kiểm tra 1 tiết đề chung trong khối của học kỳ 1 năm học 2015– 2016, như sau:

1. Đề kiểm tra:

-  Thực hiện đề chung, là đề được tổng hợp từ các đề của tất cả giáo viên đang giảng dạy trong cùng khối lớp.

-  Trước khi tiến hành ra đề, thông qua các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, giáo viên thảo luận và thống nhất ma trận đề kiểm tra (Kiểm tra nội dung gì, biểu điểm cho từng nội dung, …), việc thảo luận phải được thể hiện thành biên bản trong sổ sinh hoạt chuyên môn của tổ.

-  Hình thức đề: theo hình thức tự luận. Đề kiểm tra phải đúng các quy định về font chữ, hình thức đề; có đầy đủ ma trận, đáp án, biểu điểm.

-  Thời gian nộp đề: tổ trưởng tổng hợp và nộp bản in đề và file đề về chuyên môn trước thời điểm kiểm tra là 07 ngày

-  Tổ trưởng chuyên môn cùng với BGH thực hiện tổ hợp từ các đề được đề xuất hoặc tham khảo thêm các nguồn tài nguyên khác để hình thành đề kiểm tra chính thức.

 2. Thời gian kiểm tra:

-  Kiểm tra định kỳ chung được tiến hành vào tiết thứ năm của ngày thứ tư của tuần 8, tuần 10; tuần 12; tuần 14 của năm học.

-  Phân công giáo viên coi kiểm tra: GVCN các lớp.

3. Chấm bài kiểm tra:

-  GVBM chấm bài kiểm tra của học sinh của lớp mình phụ trách.

-  Từ kết quả của từng bài kiểm tra, tổ trưởng họp tổ  phân tích, đánh giá, nhận định đề và bài làm của học sinh để có điều chỉnh kịp thời. Nộp biên bản và thống kê về chuyên môn sau khi đã kiểm tra 1 tuần.

 4. Các bài kiểm tra 1 tiết chung

Tuần

Thời gian kiểm tra

Môn kiểm tra

Ghi chú

8

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 01/10/2015

Tiếng Anh 6

 

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 01/10/2015

Tiếng Anh 7

 

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 01/10/2015

Tiếng Anh 8

 

Tiết 5, sáng thứ hai ngày 01/10/2015

Tiếng Anh 9

 

Tuần

Thời gian kiểm tra

Môn kiểm tra

Ghi chú

10

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 15/10/2015

Vật lý 6

 

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 15/10/2015

Vật lý 7

 

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 15/10/2015

Vật lý 8

 

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 15/10/2015

Toán đại số 9

 

12

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 29/10/2015

Tiếng việt 6

 

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 29/10/2015

Tiếng việt 7

 

Tiết 5, sáng thứ tu ngày 29/10/2015

Toán đại số 8

 

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 29/10/2015

Hóa học 9

 

14

Tiết 5, sáng thứ hai ngày 05/11/2015

Toán số học 6

 

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 05/11/2014

Hóa học 8

 

 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra 1 tiết đề chung trong khối của học kỳ 1 năm học 2014– 2015 của trường THCS Nguyễn Huệ

 

 

 

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phan Ngọc Ánh

 

                                                                                               

 

 

Có thể bạn quan tâm
Cho trẻ ăn dặm đúng cách

Bé khó ăn, háu ăn hoặc ăn uống không cân bằng (dẫn đến tình trạng thiếu, rối loạn dinh dưỡng hoặc béo phì) phần nào hình thành từ những bữa ăn đầu đời của trẻ.

THCS NGUYỄN HUỆ
Địa chỉ: Ấp Lò Vôi - Xã Phước Trung - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642213379
Email: c2dnguyenhue@gmail.com