Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo - Văn bản mới

Thông tư 31/BGD - Hướng dẫn thực hiện tư vấn tâm lý học sinh   

Công văn 660/BGD- Hướng dẫn minh chứng đánh giá chuẩn GV theo TT 30/BGD  

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Năm học 2017 - 2018   

Ma Trận ôn tập tuyển sinh Lớp 10, 2018-2019 - Môn tiếng Anh   

Công tác trọng tâm tháng 3/2018   

Thời Khóa biểu HK II (Thực hiện từ 26/2/2018)    

Công tác trọng tâm tháng 01,02/2018    

Báo cáo chuyên môn và thống kê kết quả Kiểm tra Học kỳ I - Năm học 2017 - 2018   

Công khai theo Thông tư 09, năm 2017  

Công tác trọng tâm tháng 11/2017  

Lịch Công tác giáo dục Năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018  

Công văn 4612/BGD-GDTrH-Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT từ năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên Năm học 2017-2018  

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Năm học: 2017 - 2018  

Module THCS 6

Module THCS 17

Module THCS 32

Module THCS 41

Kế hoạch phụ đạo HS yếu - kém năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi năm học 2017 - 2018  

Công tác trọng tâm tháng 9/2017  

Thời khóa biều HK I - Năm học 2017-2018 (Áp dụng ngày 21/8/2017)

Lịch Công tác năm học 2017 - 2018   

THÔNG TƯ 21/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành điều lệ Hội thi GV dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên  

THÔNG TƯ 30/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS 

THÔNG TƯ 28/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông   

Quy định chuẩn đầu ra Tiếng anh   

Thời khóa biểu áp dụng từ 7/11/2016  

Hướng dẫn Viết nhận xét cho HS trên phần mềm VNedu    

Mẫu kế hoạch Dạy thêm, học thêm

Biều mẫu đăng ký Dạy thêm, Học thêm theo Qui định 30 của UBND tỉnh

Hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn

Quyết định thành lập tổ chuyên môn trong nhà trường

Quy định dạy thêm học thêm trong nhà trường

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUNG NH 2017 - 2018

Cập nhật lúc: 08:59:52 - 21/09/2015

kế hoạch kiểm tra chung 2017 - 2018

PHÒNG GD&ĐT LONG ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /KH-THCSNH

Phước Hưng, ngày 10  tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Về việc kiểm tra 1 tiết đề chung trong khối – học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

Căn cứ kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017 – 2018 của trường THCS Nguyễn Huệ;

Căn cứ vào tình hình thực tế, trường THCS Nguyễn Huệ  triển khai thực hiện kiểm tra 1 tiết đề chung trong khối của học kỳ 1 năm học 2017– 2018, như sau:

1. Đề kiểm tra:

-  Thực hiện đề chung, là đề được tổng hợp từ các đề của tất cả giáo viên đang giảng dạy trong cùng khối lớp.

-  Trước khi tiến hành ra đề, thông qua các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, giáo viên thảo luận và thống nhất ma trận đề kiểm tra (Kiểm tra nội dung gì, biểu điểm cho từng nội dung, …), việc thảo luận phải được thể hiện thành biên bản trong sổ sinh hoạt chuyên môn của tổ.

-  Hình thức đề: theo hình thức tự luận. Đề kiểm tra phải đúng các quy định về font chữ, hình thức đề; có đầy đủ ma trận, đáp án, biểu điểm.

-  Thời gian nộp đề: tổ trưởng tổng hợp và nộp bản in đề và file đề về chuyên môn trước thời điểm kiểm tra là 07 ngày

-  Tổ trưởng chuyên môn cùng với BGH thực hiện tổ hợp từ các đề được đề xuất hoặc tham khảo thêm các nguồn tài nguyên khác để hình thành đề kiểm tra chính thức.

 2. Thời gian kiểm tra:

-  Kiểm tra định kỳ chung được tiến hành vào tiết thứ năm của ngày thứ tư của tuần 8, tuần 10; tuần 12; tuần 14 của năm học.

-  Phân công giáo viên coi kiểm tra: GVCN các lớp.

3. Chấm bài kiểm tra:

-  GVBM chấm bài kiểm tra của học sinh của lớp mình phụ trách.

-  Từ kết quả của từng bài kiểm tra, tổ trưởng họp tổ  phân tích, đánh giá, nhận định đề và bài làm của học sinh để có điều chỉnh kịp thời. Nộp biên bản và thống kê về chuyên môn sau khi đã kiểm tra 1 tuần.

 4. Các bài kiểm tra 1 tiết chung

Tuần

Thời gian kiểm tra

Môn kiểm tra

Ghi chú

8

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 01/10/2017

Tiếng Anh 6

 

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 01/10/2017

Tiếng Anh 7

 

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 01/10/2017

Tiếng Anh 8

 

Tiết 5, sáng thứ hai ngày 01/10/2017

Tiếng Anh 9

 

Tuần

Thời gian kiểm tra

Môn kiểm tra

Ghi chú

10

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 15/10/2017

Vật lý 6

 

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 15/10/2017

Vật lý 7

 

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 15/10/2017

Vật lý 8

 

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 15/10/2017

Toán đại số 9

 

12

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 29/10/2017

Tiếng việt 6

 

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 29/10/2017

Tiếng việt 7

 

Tiết 5, sáng thứ tu ngày 29/10/2017

Toán đại số 8

 

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 29/10/2017

Hóa học 9

 

14

Tiết 5, sáng thứ hai ngày 05/11/2017

Toán số học 6

 

Tiết 5, sáng thứ tư ngày 05/11/2017

Hóa học 8

 

 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra 1 tiết đề chung trong khối của học kỳ 1 năm học 2017– 2018 của trường THCS Nguyễn Huệ

 

 

 

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phan Ngọc Ánh

 

                                                                                               

 

 

Có thể bạn quan tâm
Cho trẻ ăn dặm đúng cách

Bé khó ăn, háu ăn hoặc ăn uống không cân bằng (dẫn đến tình trạng thiếu, rối loạn dinh dưỡng hoặc béo phì) phần nào hình thành từ những bữa ăn đầu đời của trẻ.

THCS NGUYỄN HUỆ
Địa chỉ: Ấp Lò Vôi - Xã Phước Trung - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642213379
Email: c2dnguyenhue@gmail.com