Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo - Văn bản mới

Lịch Công tác giáo dục Năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018  

Công văn 4612/BGD-GDTrH-Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT từ năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên Năm học 2017-2018  

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Năm học: 2017 - 2018  

Module THCS 6

Module THCS 17

Module THCS 32

Module THCS 41

Kế hoạch phụ đạo HS yếu - kém năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi năm học 2017 - 2018  

Công tác trọng tâm tháng 9/2017  

Thời khóa biều HK I - Năm học 2017-2018 (Áp dụng ngày 21/8/2017)

Hướng dẫn thi Elearning Năm học 2016 - 2017  

Thời khóa biểu (Áp dụng từ ngày 10-04-2017)   

THÔNG TƯ 21/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành điều lệ Hội thi GV dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên  

THÔNG TƯ 30/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS 

 

THÔNG TƯ 28/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông   

Thời khóa biểu Học kỳ II (Áp dụng từ 27/3/2017)    

Thời khóa biều Học kỳ II (Áp dụng từ 05/02/2017)   

Thời khóa biểu học kỳ II (Áp dụng từ 16/1/2017)   

Mẫu danh sách học sinh đề nghị khen thưởng HK I lớp 6,7   

Thời khóa biểu Học kỳ II (Áp dụng từ ngày 02/01/2017)  

Hướng dẫn nhập nhận xét trên PM VNEdu Học kỳ I, NH 16-17  

Các mẫu thống kê báo cáo HK I (16-17)  

Lịch kiểm tra Học kỳ I - năm học 2016-2017   

Hướng dẫn Kiểm tra học kỳ I, II năm học 2016 - 2017  

Định hướng phần thi năng lực GV dạy giỏi cấp huyện NH 2016-2017  

Thời khóa biểu Áp dụng từ ngày 21/11/2016   

Hướng dẫn + Phiếu đăng ký dự thi GV dạy giỏi cấp huyện 2016 - 2017  

Quy định chuẩn đầu ra Tiếng anh   

Thời khóa biểu áp dụng từ 7/11/2016  

Công khai theo Thông tư 09   

Kế hoạch trọng tâm tháng 11 năm 2016  

Hướng dẫn + Mẫu danh sách đăng ký thi Học sinh giỏi cấp huyện Năm học 2016 - 2017  

Hướng dẫn thi Tích hợp liên môn Năm học 2016 - 2017   

Hướng dẫn Viết nhận xét cho HS trên phần mềm VNedu    

Mẫu thống kê thực trạng đào tạo của GV  

Mẫu thống kê giữa kỳ I - Lớp 8,9  

Mẫu thống kê giữa kỳ I - Lớp 6, 7 (VNEN) 

Thời khóa biểu - áp dụng từ 17/10/2016  

Kế hoạch trọng tâm tháng 10 năm học 2016 - 2017     

Kế hoạch thi GVCN giỏi cấp huyện năm học 2016 - 2017 

Kế hoạch thi KHKT cấp huyện năm học 2016 - 2017   

Quy định Hồ sơ sổ sách giáo viên năm học 2016 - 2017   

Quy định thu học phí, BHYT năm học 2016 - 2017  

Kế hoạch phụ đạo Học sinh yếu, kém năm học 2016 - 2017  

Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017   

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017  

 Modul THCS 1 (Mật khẩu 123456)                                Module 30

 Modul THCS 14                                                                Module 31

 Module 28                                                                          Module 32

 Module 37                                                                           Module 33

Module 34

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016 2017   

Thời khóa biểu năm học 201 6 -2017 (Áp dụng từ ngày 26/9/2016)

Mẫu DSHS yếu kém Năm học 2016 - 2017

Công văn góp ý đánh giá giờ dạy GV

Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017 (áp dụng từ ngày 22/8/2016)

Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017 (áp dụng từ ngày 22/8/2016)

Phân công chuyên môn năm học 2016 - 2017

DSGV cử đi tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường ngày 16, 17/8/2018

Kế hoạch tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường Năm học 2016-2017

Danh sách học sinh không thi lớp 10 năm học 2015 - 2016 

Các biểu mẫu Báo cáo thành tích các nhân huyện, tinh (Mới)

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân NH 2015 - 2016 (Mới)

Mẫu báo cáo đánh giá Đề KTHK II của SGD

Các biểu mẫu thống kê HK II NH 15-16

Mẫu danh sách HSG lớp 8

Mẫu DSHS không thi tuyển sinh lớp 10 

Mẫu Báo cáo VNEn (Khẩn)

Mẫu thống kê số lượt dạy ứng dụng CNTT và BĐTD

Mẫu thống kê điểm KSCL giữa kỳ II Lớp 6 VNEN NH 2015- 2016

Mẫu thống kê điểm KSCL giữa kỳ II NH 2015- 2016

Mẫu danh sách HS yếu, kém

Thời khóa biểu HK II (Áp dụng từ 22/2/2016)

Công tác trọng tâm tháng 01, 02/2016

Thời khóa biểu HK II - Áp dụng từ 04/01/2016

Mẫu thống kê điểm KT HK I của Sở giáo dục hai môn Toán, Ngữ văn

Mẫu thống kê Kiểm tra HK I 15-16 - Lớp 6 VNEN

Mẫu phiếu đánh giá viên chức năm 2015

Đề cương ôn thi Học kỳ I năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu (Áp dụng từ ngày 23 - 11- 2015)

Hướng dẫn thi vận dụng kiến thức liên môn

Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2015

Mẫu kế hoạch Dạy thêm, học thêm

Công văn hướng dẫn Trường học mới VNEN

Biều mẫu đăng ký Dạy thêm, Học thêm theo Qui định 30 của UBND tỉnh

Các mẫu báo cáo trường học mới VNEN

Mẫu thống kê điểm kiểm tra 1 tiết

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2015"

Hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn

MODUL THCS (Mật khẩu để xem: 123456)

Modul 3: Giáo dục  học sinh THCS cá biệt 

Modul 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS

Modul 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THCS

Modul 35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 - 2016

Công tác trọng tâm tháng 8/ 2015

Quyết định thành lập tổ chuyên môn trong nhà trường

Quy định dạy thêm học thêm trong nhà trường

 

Kế hoạch năm học 2011-2012
Kế hoạch năm học 2011-2012

Cập nhật lúc: 00:25:40 - 20/02/2012

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2011-2012 CỦA TỔ TOÁN TIN
 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ: TOÁN - TIN                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                           -----------—–------------

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ THI ĐUA CỦA TỔ
 

 

K HOCH HOT ĐỘNG NĂM HC 2011 – 2012

A. Căn cứ:

- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 -2012 của Bộ GD-ĐT, của Sở GD-ĐT tỉnh Rịa - Vũng Tàu.

- Căn cứ vào nghị quyết của Đảng bộ nhà trường năm học 2011 – 2012.

- Căn cứ vào kế hoạch  năm học 2011 - 2012  của Trường THCS Nguyễn Huệ, Tổ Toán - Tin xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011 - 2012 như sau:

B. Nội dung:

   I. Đặc điểm tình hình:

     1. Thành tích của Nhà trường

- Mặc dù trường THCS Nguyễn Huệ mới tách ra từ trương THCS Nguyễn Trãi nhưng nhà trường cũng đã đạt thành tích như danh hiệu trường lao động tiên tiến, có giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, lao động tiến, có HS giỏi huyện, … có cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, trường học thân thiện - học sinh tích cực.

- Ban Giám hiệu thường xuyên theo dõi và tạo điều kiện thuận lợi giúp tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

    2. Tình hình của tổ trong năm học 2011 – 2012:

   - Số lượng giáo viên: 8 giáo viên, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về văn bằng và  hệ đào tạo.

   - Nội bộ Tổ là tập thể đoàn kết vững mạnh. Có ý thức tốt về nề nếp chuyên môn và kỷ luật lao động.

   - 5 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường trong năm học 2010 - 2011, 1 giáo viên mới chuyển trường về và 2 giáo viên đang trong thời gian tập sự.

   3. Thuận lợi:

   - Đội ngũ giáo viên trẻ, có nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, giảng dạy nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, tận tâm với công việc.

- 3/4 giáo viên có trình độ chuyên môn là ĐH.

- Phòng học, bàn ghế, bảng đen phục vụ cho các lớp học chính khóa đầy đủ.

- Học sinh đa phần ngoan, hiền và ham học hỏi.

- Bên cạnh đó Tổ còn được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban giám hiệu nhà trường, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ rất nhiệt tình của Hội cha mẹ học sinh về vật chất cũng như tinh thần. Đó là nguồn động lực lớn cho Tổ chuyên môn nhà trường hoạt động.

- Sự phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong nhà trường tạo ra mối đoàn kết chặt chẽ giúp Tổ chuyên môn của nhà trường hoạt động được nhiều thuận lợi và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


   3. Khó khăn:

- Trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy còn thiếu như thước kẻ, compa, …

- Đa số giáo viên đã có gia đình, có  nhà xa nơi công tác nên còn gặp nhiều khó khăn trong công tác.

- Đa phần học sinh là con em gia đình lao động nghèo, có thu nhập thấp, cha mẹ còn lo cuộc sống gia đình nên còn thiếu sự quan tâm, đầu tư đến việc học của con em mình.

- Một số học sinh phải vừa học, vừa làm để phụ giúp gia đình nên chưa chú tâm đến việc học tập.

- Do trường nằm ở vùng nông thôn, sức học của học sinh không đồng đều, nhiều học sinh có học lực yếu - kém nên công tác giảng dạy của Thầy Cô còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhất là việc đổi mới cách thực hiện phương pháp giảng dạy.

II. Mục tiêu chung năm học 2011 - 2012:

- Bồi dưỡng tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của nhà giáo. Chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động lớn của ngành: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

         - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn, tổ chức dạy và học theo chương trình, theo Chuẩn kiến thức - kỹ năng mà Bộ đã ban hành năm 2011, Sở GD - ĐT đã triển khai, thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo về chuyên môn của BGH.

- Giữ vững nề nếp về chuyên môn, đảm bảo đầy đủ các loại HSSS - giáo án của giáo viên theo qui định của Trường, của TCM.

 - Bồi dưỡng và phát triển năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên. Nâng cao chất lượng dạy và học. Cải tiến phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu của ngành và của xã hội. Nâng cao chất lượng việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Thực hiện tốt các hoạt động nhằm tăng cường hoạt động học tập của học sinh, tạo môi trường học tập toàn diện cho học sinh.

- Tham gia tích cực các hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS trong Nhà trường, liên kết hoạt động với các TCM khác

III. CÁC NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Mc tiêu 1: Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của người giáo viên. Chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

          a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

· Nhiệm vụ: tham gia đầy đủ và nghiêm túc các lớp học tập, bồi dưỡng chính trị.

· Chỉ tiêu: 100% giáo viên trong Tổ tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng chính trị của trường, của ngành, của địa phương tổ chức.

       b. Các biện pháp thực hiện:

- Bố trí thời gian công việc hợp lý, thông báo nhắc nhở giáo viên trong tổ tham gia các buổi sinh hoạt chính trị, các lớp học bồi dưỡng tư tưởng chính trị.         

2. Mc tiêu 2: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động lớn của ngành: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

             a. Nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

· Nhiệm vụ 1: Tham gia các phong trào của Nhà trường tổ chức nhằm “Xây                 dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

   + Chỉ tiêu: 100% giáo viên trong Tổ hưởng ứng và tham gia phong trào.

· Nhiệm vụ 2: Tạo điều kiện học tập, trao đổi, học hỏi có tính chất thân thiện hòa đồng của GV đối với HS.

b. Các biện pháp thực hiện:

     - Trong các giờ dạy, GV tạo điều kiện cho HS hoạt động tính cực trên tinh thần cởi mở - thân thiện.

- TCM tạo một tài khoản trong trang Web của Nhà trường làm diễn đàn học tập - học hỏi - giao lưu giữa HS với HS, giữa HS với GV. Phân công GV quản lý tài khoản này.

 3. Mc tiêu 3: Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn, tổ chức dạy và học theo chương trình kế hoạch, theo Chuẩn kiến thức - kỹ năng mà Bộ ban hành, Sở GD - ĐT đã chỉ đạo thực hiện. Thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo về chuyên môn của BGH đối với TCM.

          a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

    · Nhiệm vụ 1: Hoạt động tìm hiểu, nắm vững chương trình giảng dạy, kiến thức                        kỹ năng cần đạt được trong các tiết dạy.

   + Chỉ tiêu: Tất cả các giáo viên thực hiện đúng chương trình giảng dạy do BDG ban hành. Tốc độ giảng dạy theo phân phối chương trình.

- Tất cả các giáo viên phải phải soạn giảng theo đúng Chuẩn kiến thức kỹ năng mà BGD đã ban hành.

· Nhiệm vụ 2: Cập nhật cho giáo viên các công văn, các qui định, các chỉ đạo mới của Ngành, của Sở GD&ĐT và của Nhà trường đề ra trong năm học.

         b. Các biện pháp thực hiện:

     - Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm rà soát lại chương trình giảng dạy cho các khối lớp, đặc biệt học tập lại Chuẩn kiến thức kỹ năng mà BGD đã ban hành trong năm học 2010 – 2011.

     - Tổ chức các buổi sinh hoạt Tổ nhằm học tập và triển khai các công văn, các qui định, các chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong năm học 2011 – 2012.

     - TTCM có nhiệm vụ kiểm soát định kỳ  01 lần/ HK để nhắc nhở việc thực hiện chương trình, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng theo qui định.    

        4. Mc tiêu 4: Giữ vững nề nếp về chuyên môn, đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ - giáo án của giáo viên theo qui chế chuyên môn, theo qui định của trường, của TCM.

            a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

                                                             

 · Nhiệm vụ.1: Giảng dạy đúng và đầy đủ nội dung chương trình do Bộ giáo dục và Sở giáo dục ban hành, không cắt bỏ dồn ép nội dung giảng dạy. Trong việc soạn giảng phải có đầy đủ hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ; giáo án được soạn đầy đủ theo qui định đổi mới (dựa theo tài liệu Chuẩn kiến thức và kỹ năng).

+ Chỉ tiêu: 100% giáo viên lên lớp phải soạn giáo án theo Chuẩn kiến thức và  kỹ năng phù hợp với đối tượng HS và được sự phê duyệt của TCM.

· Nhiệm vụ 2: Chấp hành đúng qui định về hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ.

             + Chỉ tiêu: 100% giáo viên có đầy đủ hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ có sự phê duyệt      của TCM.

            * Hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên gồm:

              + Kế hoạch cá nhân.

              + Giáo án, Sổ dự giờ thao giảng.

              + Sổ báo giảng.

              + Sổ chủ nhiệm.

               + Sổ ghi chép hội họp.

               + Sổ điểm cá nhân.

· Nhiệm vụ 3: Thực hiện tốt kỹ luật lao động, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Trường, của Tổ phân công.

+ Chỉ tiêu: Tất cả giáo viên ra vào lớp đúng giờ không ra sớm vào muộn, nghỉ vắng công tác phải xin phép theo qui định, thực hiện nghiêm túc các tiết phân công dạy thay.

            b. Các biện pháp thực hiện:

       * TTCM theo dõi, kiểm tra, đánh giá, nhắc nhở về việc thực hiện nề nếp chuyên môn, kỹ luật lao động của giáo viên thông qua:

- Sự nhận xét đánh giá nề nếp giảng dạy hằng tuần của Nhà trường đối với giáo viên

- TCM kiểm tra hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên 01 lần/ tháng

       - TCM kiểm tra sổ đầu bài và sổ báo giảng và vở chi chép của HS của TCM thường xuyên  để theo dỏi được hoạt động giảng dạy của giáo viên.

  5. Mc tiêu 5: Nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên. 

            a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

  · Nhiệm vụ 1: Thực hiện tốt việc soạn giảng. Coi việc soạn giảng cốt là một trong những yếu tố giúp giáo viên thực hiện tốt bài dạy.

+ Chỉ tiêu: 100% đạt giáo viên soạn mới giáo án theo Chuẩn kiến thức kỹ          năng     phù hợp với đối tượng học sinh.

· Nhiệm vụ 2: Thực hiện tốt công tác hội giảng dự giờ. Coi hội giảng là  hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm cho giáo viên.

+ Chỉ tiêu: giáo viên tham gia hội giảng ít nhất 02 tiết/HK, dự đủ các tiết hội giảng của giáo viên trong tổ.

· Nhiệm vụ 3: Cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành và của xã hội. Mỗi giáo viên phải có biện pháp nhằm phát huy tính tích cực và chủ động của học sinh trong quá trình học tập, phải có ý thức đổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp với nội dung bài giảng. Đạt kết quả tốt trong công tác giảng dạy.

                 + Chỉ tiêu:

- Ứng dụng ưu thế của công nghệ thông tin vào việc giảng dạy, mỗi giáo viên phải ứng dụng công nghệ thông tin vào bài dạy: 2 tiết/ HK.

     - Mỗi giáo viên phải sử dụng hiệu quả các phương tiện, các thiết bị, các đồ dùng dạy học hiện có vào các tiết dạy trên lớp theo qui định của TCM.

     - 70% giáo viên được xếp loại LĐTT trong năm học và có 80% số học sinh đạt điểm trung bình trở lên trong các đợt kiểm tra, trong các kỳ thi. 

      - TCM thực hiện 02 tiết chuyên đề trường/ năm học.

                 · Nhiệm vụ 4: thực hiện tốt công tác dạy theo phương pháp đổi mới.

            + Chỉ tiêu: 100% giáo viên thực hiện phương pháp đổi mới trong quá trình giảng dạy.

          b. Các biện pháp thực hiện:

            - TTCM theo dỏi, kiểm tra, đánh giá, nhắc nhở, việc soạn giảng của giáo viên.

            - TTCM lập kế hoạch chi tiết về hoạt động dự giờ hội giảng của Tổ; coi trọng đến vấn đề góp ý, nhận xét và thảo luận rút kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ ở các tiết dạy.

            - TCM cập nhật các nguồn tài liệu, các thông tin liên quan đến bộ môn để giáo viên thuận lợi trong vấn đề nghiên cứu nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

            - TCM phân công giáo viên có năng lực tốt về chuyên môn nghiệp vụ hổ trợ giúp đỡ cho giáo viên mới còn non chuyên môn nghiệp vụ.

       6. Mc tiêu 6: Bồi dưỡng và phát triển năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên.

            a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

· Nhiệm vụ 1: Viết sáng kiến kinh nghiệm – Viết đề tài, chuyên đề khoa học.

  + Chỉ tiêu: Tổ thực hiện báo cáo 06 SKKN trong phạm vi cấp trường

 · Nhiệm vụ 2: Sinh hoạt chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ.

              + Chỉ tiêu: trong mỗi HK, TCM tổ chức sinh hoạt chuyên đề 1 lần, đề tài sinh hoạt thảo luận được chọn lọc và thông báo trước 1 tuần lễ.

 · Nhiệm vụ 3: tổ chức dự các tiết dạy mẫu trong phạm vi Nhà trường,             trong    các trường bạn.

 + Chỉ tiêu: Mỗi giáo viên dự giờ 02 tiết dạy mẫu/ năm học.

· Nhiệm vụ 4: Tham gia tích cực và đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Nhà trường, Sở GD & ĐT tổ chức.

           b. Các biện pháp thực hiện:

            - TCM phát động đăng ký viết SKKN, viết chuyên đề khoa học. Báo cáo đề tài, thảo luận đề tài ở phạm vi cấp Tổ và nộp về bộ phận chuyên môn.

            - Trong các buổi sinh hoạt hàng tháng TCM tổ chức, thảo luận chuyên đề (bao gồm Chuẩn KT - KN, chương trình giảng dạy, bài giảng khó, chuyên đề khoa học, …).                                               
- Tổ chức nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm các tiết hội giảng Tổ một cách chặt chẽ, nghiêm túc.

            - TCM lập kế hoạch thực hiện các tiết dạy mẫu trong phạm vi Nhà trường.

      7. Mc tiêu 7: Nâng cao chất lượng về việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học       sinh.

            a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:Theo nguồn tin ( TỔ TOÁN TIN )

THCS NGUYỄN HUỆ
Địa chỉ: Ấp Lò Vôi - Xã Phước Trung - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642213379
Email: c2dnguyenhue@gmail.com