Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo - Văn bản mới

Thông tư 31/BGD - Hướng dẫn thực hiện tư vấn tâm lý học sinh   

Công văn 660/BGD- Hướng dẫn minh chứng đánh giá chuẩn GV theo TT 30/BGD  

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Năm học 2017 - 2018   

Ma Trận ôn tập tuyển sinh Lớp 10, 2018-2019 - Môn tiếng Anh   

Công tác trọng tâm tháng 3/2018   

Thời Khóa biểu HK II (Thực hiện từ 26/2/2018)    

Công tác trọng tâm tháng 01,02/2018    

Báo cáo chuyên môn và thống kê kết quả Kiểm tra Học kỳ I - Năm học 2017 - 2018   

Công khai theo Thông tư 09, năm 2017  

Công tác trọng tâm tháng 11/2017  

Lịch Công tác giáo dục Năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018  

Công văn 4612/BGD-GDTrH-Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT từ năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên Năm học 2017-2018  

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Năm học: 2017 - 2018  

Module THCS 6

Module THCS 17

Module THCS 32

Module THCS 41

Kế hoạch phụ đạo HS yếu - kém năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi năm học 2017 - 2018  

Công tác trọng tâm tháng 9/2017  

Thời khóa biều HK I - Năm học 2017-2018 (Áp dụng ngày 21/8/2017)

Lịch Công tác năm học 2017 - 2018   

THÔNG TƯ 21/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành điều lệ Hội thi GV dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên  

THÔNG TƯ 30/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS 

THÔNG TƯ 28/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông   

Quy định chuẩn đầu ra Tiếng anh   

Thời khóa biểu áp dụng từ 7/11/2016  

Hướng dẫn Viết nhận xét cho HS trên phần mềm VNedu    

Mẫu kế hoạch Dạy thêm, học thêm

Biều mẫu đăng ký Dạy thêm, Học thêm theo Qui định 30 của UBND tỉnh

Hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn

Quyết định thành lập tổ chuyên môn trong nhà trường

Quy định dạy thêm học thêm trong nhà trường

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

Cập nhật lúc: 02:08:09 - 22/01/2015

kế hoạch năm học

KẾ HOẠCH

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

 
 

 

 

 

   - Căn cứ theo hướng dẫn số 446/PGD&ĐT-GDTrH ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Phòng Giáo Dục & Đào tạo Huyện Long Điền V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2014 - 2015;

            - Căn cứ vào kết quả đạt được trong năm học 2013 – 2014 của Trường THCS Nguyễn Huệ và tình hình thực tế tại địa phương.

            Trường THCS Nguyễn Huệ đề ra kế hoạch năm học 2014 – 2015 cụ thể như sau:

A/ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC:

            1.Về cơ sở vật chất:

- CSVC được trang bị khá đầy đủ cho công tác dạy học, gồm có:

            - 24 phòng học; 01 phòng hội trường; 01 phòng hội đồng; 06 phòng hành chính (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Văn thư – Thủ Quỹ, Kế toán, Công Đoàn; Đoàn - Đội); 01 phòng truyền thống; 01 phòng y tế; 01 phòng thiết bị dạy học.

            - 03 phòng thí nghiệm thực hành (Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học).

            - 02 phòng máy (50 máy vi tính).

            - 01 phòng thư viện và đọc sách.

            - 01 phòng Âm Nhạc.

            - 01 Phòng bảo vệ.

            - 01 Phòng kho.

            2. Số lớp, số học sinh, số giáo viên:

* CB-GV-NV: Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và NV hiện có: 59; Nữ: 43 (Theo biên chế: 62)

Trong đó: -  Cán bộ quản lý: 02,                  Nữ: 01

      - TPT: 01                                      Nữ: 01

                              -  Giáo viên: 48/36 nữ; Trình độ đạt chuẩn 15, trên chuẩn 33.                                                      -  Công nhân viên: 08                        Nữ: 05

            * Học sinh: Tổng số học sinh toàn trường: 853/ 429 nữ, trong đó:

- Khối 6: 07 lớp: 248 HS, nữ: 108

- Khối 7: 07 lớp: 226 HS, nữ: 122

- Khối 8: 07 lớp: 193 HS, nữ: 90

- Khối 9: 06 lớp: 186 HS, nữ: 109

3. Thuận lợi:

            - Được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, hội cha mẹ học sinh và các ban ngành đoàn thể trong các hoạt động.

- Có sự chỉ đạo kịp thời, sự hướng dẫn sâu sát của lãnh đạo ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Nhà trường được xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang; Đủ các phòng thực hành, thí nghiệm cho các bộ môn Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học.

- Trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn 33/48 chiếm 68,8%, chất lượng giảng dạy khá tốt, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Hầu hết có ý thức vươn lên trong chuyên môn, chịu khó tự học, tự rèn luyện bản thân

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ,  đoàn kết thống nhất, một số giáo viên có kinh nghiệm, có trình độ cao, tâm huyết với nghề làm nòng cốt trong Tổ chuyên môn. Đa số trẻ, năng động và tích cực được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá tốt.

- Hầu hết giáo viên đều có bằng A vi tính và biết vi tính thuận lợi cho việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm vào dạy học; Giáo viên có tinh thần tự học tự nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, sử dụng triệt để và có hiệu quả các trang thiết bị, ĐDDH được trang bị, tự mua sắm và tự làm.

            - Hoạt động dạy và học có kết quả thực chất, từng bước đi vào nề nếp ổn định. CBGV nhiệt tình trong công tác, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và giảng dạy đảm bảo nội dung theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Học sinh được phát huy tính tích cực, sáng tạo, quyền làm chủ trong mọi hoạt động giáo dục.

- Lãnh đạo nhà trường có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm và có quyết tâm cao.

- Xây dựng được nề nếp giảng dạy và học tập khá tốt trong giáo viên và học sinh. 

- Có kinh nghiệm tổ chức, quản lí chỉ đạo các hoạt động giáo dục và biết phát huy thế mạnh của từng cá nhân, từng tập thể trong nhà trường.

- Phối hợp tốt các lực lượng xã hội làm công tác xã hội hóa.

      4. Khó khăn:

- Đội ngũ giáo viên trẻ trình độ chuyên môn không đều.

- Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu quản lí giáo dục học sinh do còn trẻ, thiếu kinh nghiệm.

- Một số ít học sinh thật sự chưa chuyên cần trong học tập; việc rèn luyện ý thức kỷ luật, đạo đức tác phong chưa tốt.

- Một số phụ huynh chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc học, thiếu quan tâm và đầu tư cho con em, chủ yếu giao phó việc giáo dục cho nhà trường. Kết hợp với sự bùng nổ của trò chơi điện tử, internet, văn hoá phẩm không lành mạnh lôi kéo một bộ phận nhỏ học sinh ham chơi, lười học, dẫn đến ngày càng học yếu kém, sa sút về đạo đức và bỏ học, gây rất nhiều khó khăn cho trường trong việc giáo dục nhân cách cho học sinh và công tác duy trì sĩ số, chống học sinh bỏ học.

B/ NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỦA NĂM HỌC:

            I. PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU CHUNG:

Năm học 2014-2015, năm học kết thúc kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; kế hoạch hành động của Tỉnh Ủy thực hiện NQ số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCHTW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng giáo dục và đào tạo, nhiệm vụ của năm học 2014 – 2015 là phải tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, yếu kém trong giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng huyện Long Điền ngày một phát triển.

Toàn ngành chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua “ dạy tốt, học tốt”, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhắm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tiếp tục chú trọng giáo dục đạo đức và pháp luật cho học sinh, thực hiện tốt pháp lệnh an toàn giao thông. Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường, cấp Huyện theo thông tư số 21 ngày 20 tháng 7 năm 2010 của bộ GD & ĐT; GVCN giỏi các cấp.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 69 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục . Xây dựng khung cảnh sư phạm trong trường xanh, sạch, đẹp. Nhà trường chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ của các tổ chức giáo dục, các đơn vị liên kết, các chi hội PHHS các lớp trong toàn trường  đã đóng góp, hỗ trợ cho nhà trường dưới mọi hình thức.

Tiếp tục xây dựng trường THCS Nguyễn Huệ đi vào ổn định với khẩu hiệu: “Chuẩn mực về nề nếp kỉ cương, thân thiện trong ứng xử, sáng tạo nhiệt tình trong công việc, nghiêm túc trong thi cử, hiện đại về cơ sở vật chất”. Trong đó đặc biệt coi trọng công tác bồi dưỡng HSG dự thi các cấp, chất lượng đầu vào THPT.

Tiếp tục tăng cường kỉ cương nề nếp, phát triển quy mô giáo dục nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, thực hiện giảm tải chương theo qui định của Bộ GD & ĐT, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, chống tiêu cực trong thi cử, kiểm tra đánh giá, tăng cường xây dựng môi trường sư phạm, giáo dục thái độ, hành vi ứng xử thân thiện trong đội ngũ nhà giáo, học sinh, phát huy vai trò tích cực của học sinh. Tiếp tục triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Đổi mới kiểm tra, đánh giá định hướng theo năng lực học sinh.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục theo tinh thần chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư và quyết định số 22/2006/QĐ-BG&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, đổi mới và đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng theo Quyết định số: 58/2011/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổ chức cho CB, GV, NV đăng ký thi đua đầu năm học; Xây dựng những tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp nhằm khích lệ, biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc trong tập thể CB, GV, CNV.

Đẩy mạnh giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho học sinh. Làm tốt công tác giáo dục hướng nghiệp cuối cấp.

Cần triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tiến hành kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh.

Xây dựng khung cảnh sư phạm trong trường xanh, sạch, đẹp.

* DANH HIỆU THI ĐUA CỦA NHÀ TRƯỜNG CẦN PHẤU ĐẤU

- Trường: Danh hiệu tập thể lao đông tiên tiến và tập thể lao động Xuất sắc

- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.

- Công Đoàn: Cơ sở vững mạnh xuất sắc.

- Chi đoàn: Cơ sở vững mạnh.

- Liên đội: Cơ sở vững mạnh.

- Thư viện: Tốt

- Thiết bị, thực hành – thí nghiệm: Tốt

- Y tế trường học: Tốt.

- Cá nhân: LĐTT: 45/62; GV dạy giỏi cấp Huyện: 6, cấp Tỉnh: 2 (bảo lưu); CSTĐ cơ sở: 10; CSTĐ cấp Tỉnh: 1

- Sáng kiến kinh nghiệm: Cấp Huyện: 10, cấp Tỉnh: 1

- Đồ dùng dạy học: Cấp trường: 40, cấp Huyện: 2, cấp Tỉnh: Không.

- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực: Tốt.

            II. CÁC YÊU CẦU VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

            1. Chỉ tiêu phát triển số lượng:

- Phát triển đội ngũ: Quy mô CB-GV-NV của trường là 62 người gồm:

+ Lãnh đạo trường 02; TPT Đội 01;

+ Nhân viên 08;

+ Giáo viên 51, trong đó 100% đạt chuẩn, có 68,6% có trình độ trên chuẩn, 90% sử dụng thành thạo vi tính (Trình độ A, B, cao đẳng, đại học), 10% biết sử dụng vi tính và 83,9% có trình độ Anh Văn (Trình độ A, B, cao đẳng, đại học). Có 6 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (bảo lưu).

- Quy mô đào tạo: Tổng số lớp: 27; Tổng số học sinh: 853.

            2. Chỉ tiêu đảm bảo chất lượng:

            2.1. Giáo dục đạo đức:

 2.1.1.Đối với giáo viên:  51/51 (100%) đạo đức tốt.

       2.1.2.  Đối với học sinh:

      - Hạnh kiểm tốt 682/853 (80%), Khá 167/853 (19,5%), Trung bình: 4/853 (0,5%)

      - 853/853 (100%) học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông, không sử dụng các chất gay nghiện, ma tuý và không tham gia vào các loại tệ nạn xã hội khác.

            2.2. Dạy và học các bộ môn văn hóa:

2.2.1. Đối với giáo viên: 34/51 (66,7%) giáo viên dạy giỏi trường; 6/51 (11,8%) giáo viên dạy giỏi cấp Huyện; 2/51 (3,9%) giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (bảo lưu).

2.2.2. Đối với học sinh:

      - Cuối năm lên lớp 836/853 (98%), trong đó xếp loại giỏi 20%, khá 33%.

- Học sinh tốt nghiệp THCS 186/186 (100%).

      - Học sinh giỏi: Cấp trường: 60, Cấp Huyện: 50,  cấp Tỉnh: 10.

2.3. Các mặt giáo dục khác:

2. 3.1.Xây dựng đội ngũ và bồi dưỡng giáo viên:

      - 54/54 (100%) CB-GV đạt trình độ CĐSP.

      - 35/51 (68,6%) CB-GV đạt trình độ trên chuẩn (Đại học và sau đại học).

      - 56/62 (90%) CB-GV- CNV đạt trình độ A , B, cao đẳng, đại học Tin học

      - 52/62 (83,9%) CB-GV-CNV đạt trình độ A , B, cao đẳng, đại học Tiếng Anh.

2.3.2 Công tác thi đua – khen thưởng:

- Giáo viên:

+ CSTĐ cấp Tỉnh: 01, CSTĐ cơ sở: 10, Lao động tiên tiến: 45

+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 34/51 (66,7%), cấp Huyện: 6/51 (11,8%), cấp Tỉnh: 2/51 (3,9%) (bảo lưu).

- Lớp tiên tiến: 27/27 (tỷ lệ 100%).

   - Trường: Danh hiệu tập thể lao đông tiên tiến và tập thể lao động Xuất sắc

      2.3.3 Hoạt động giáo dục - hướng nghiệp: 186/186 (100%) học sinh lớp 9 tham gia HĐGDHN.

2.3.4. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: 853/853 học sinh (100%) tham gia HĐGDNGLL.

2.3.5. Công tác phổ cập giáo dục: Phối kết hợp tốt với chuyên trách phổ cập giáo dục tại địa phương, tiếp tục duy trì lớp phổ cập giáo dục THCS và bỏ học không quá 1%. Duy trì việc công nhận đạt Phổ cập cuối năm 2014.

2.3.6. Duy trì trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2013 – 2018.

C/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CHÍNH:

            1. Hoạt động dạy học trên lớp và ngoài giờ lên lớp:   

            1.1. Nội dung:

1.1.1. Đối với giáo viên:

      - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đảm bảo nề nếp soạn giảng, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục phổ thông.

 - Tích cực cải tiến phương pháp giảng dạy, quan tâm hướng dẫn học sinh tự học, phấn đấu trở thành GV dạy giỏi các cấp.

- Đổi mới mạnh mẽ PPDH, duy trì tốt việc ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy, sử dụng các phần mềm dạy học và tạo các phần mềm dạy học phù hợp với nội dung chương trình các bộ môn. Tăng cường nghiên cứu khoa học, ứng dụng SKKN trong dạy học.

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá định hướng theo năng lực học sinh.

- Tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, thực hiện dạy lồng ghép nội dung giáo dục dân số, giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội vào các bộ môn.

- Đảm bảo thực hiện đủ các bài thí nghiệm thực hành đã quy định trong chương trình, thực hành giải toán bằng máy tính bỏ túi, thực hành tin học.

- Bảo quản tốt đồ dùng dạy học, tự làm và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị dạy học, hệ thống máy chiếu, máy đa năng, các loại vở bài tập Átlát theo hướng dẫn của Bộ.

- Tích cực nghiên cứu sách tham khảo, sách thiết kế bài dạy, có kế hoạch tự học, tham gia lớp nâng chuẩn và các lớp bồi dưỡng.

- Chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường và tham dự hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện theo thông tư số 21 ngày 20 tháng 7 năm 2010 của bộ GD & ĐT. GVCN giỏi các cấp.

- Tích hợp một số nội dung HĐNGLL vào bộ môn GDCD theo qui định.

- Tiếp tục phát huy có hiệu quả việc giảng dạy các tiết học Địa lý địa phương; Ngữ Văn địa phương và Lịch sử địa phương.

- Tổ chức triển khai quán triệt tập huấn lại cho đội ngũ giáo viên về về các lớp tập huấn, bồi dưỡng, chuyên đề…. Của cấp Sở, Phòng.

1.1.2. Đối với học sinh:

      - Từng bước cải tiến phương pháp học tập để nâng cao chất lượng; phấn đấu có nhiều học sinh giỏi Huyện, Tỉnh.

- Học sinh học tập có nề nếp, trung thực, tự tin và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Đảm bảo đến trường, đến lớp phải thực hiện đúng nội quy học sinh, chuẩn bị bài đầy đủ, tạo khí thế thi đua học tập sôi nổi.

- Khen thưởng kịp thời để động viên, nâng cao từng bước chất lượng học tập của HS.

- Củng cố, nâng cao hiểu biết của các em về các lĩnh vực của đời sống xã hội, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

- Rèn luyện và phát triển những kỹ năng cơ bản, tích lũy thêm kinh nghiệm và tự tin trong giao tiếp và trong hoạt động tập thể.

- Tích cực, tự giác, chủ động và sẵn sàng tham gia các hoạt động tập thể; hoạt động của lớp, phấn khởi khi được góp sức lực và khả năng của mình vào hoạt động chung của lớp.

            1.2. Biện pháp:

1.2.1. Đối với giáo viên:

- Phân công giáo viên dạy đủ các bộ môn và Phân công chuyên môn hợp lý, BGH thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở.

            - Sinh hoạt chuyên môn:  2 lần/tháng với nôi dung thiết thực, phong phú.

            - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương -Tình thương - Trách nhiệm”.

            -  Phát động phong trào cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả giờ lên lớp

            - Xây dựng kế hoạch, tổ chức các chuyên đề thiết thực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng dạy học. Bố trí thời khoá biểu hợp lý, phát huy và sử dụng có hiệu quả các phòng học bộ môn và thiết bị dạy học.

            - Làm tốt công tác kiểm tra toàn diên, kiểm tra chuyên đề (Dự giờ, hồ sơ giáo án, chấm trả bài, công tác chủ nhiệm lớp, việc sử dụng thiết bị dạy học ...). Thường xuyên kiểm tra đột xuất giáo viên trong việc thực hiện các nề nếp chuyên môn để kịp thời động viên những giáo viên thực hiện tốt, đặc biệt khuyến khích những GV có bài dạy trên máy vi tính bằng giáo án điện tử có chất lượng, đồng thời uốn nắn, phê bình những trường hợp chưa làm tốt.     

            - BGH nhà trường cùng ban chấp hành công đoàn nhà trường gương mẫu thực hiện và vận động giáo viên tham gia phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học. Thường xuyên đôn đốc và giám sát, kiểm tra việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học của GV. Nhân viên thiết bị của nhà trường thường xuyên chuẩn bị đầy đủ thiết bị, đồ dùng DH theo đăng kí của GV.

            - Phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong cán bộ GV. Tạo điều kiện cho GV tham gia theo học các lớp trên chuẩn, tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ. Cán bộ quản lí và giáo viên hàng tuần dự đủ số giờ quy định của ngành.

            - Kiểm tra chặt chẽ việc đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 V/v dánh giá, xếp loại học sinh.         

- Tổ chức thực hiện các kì kiểm tra, kì thi nghiêm túc để đánh giá đúng trình độ học tập của học sinh, đánh giá công bằng, công khai và đánh giá theo đúng chuẩn kiến thức và kĩ năng của Bộ GD-ĐT.

            - Thực hiên việc giảng dạy các lớp phụ đạo, dạy thêm – học thêm theo đúng qui định.

      - Xây dựng kế hoạch GD bảo vệ môi trường, dạy lồng ghép kiến thức về GD dân số, GD pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội vào các bộ môn.

- Tiếp tục đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh, kết hợp tự luận với trắc nghiệm khách quan; đổi mới cách ra đề kiểm tra, học kỳ theo hướng đòi hỏi học sinh phải hiểu bài, vận dụng được kiến thức, chống học vẹt, học thuộc lòng.

- Xây dựng ngân hàng đề sử dụng trong toàn tổ, toàn trường; các tổ phải có biện pháp quản lý và giáo dục CB- GV- HS tích cực, chủ động trong dạy và học để đánh giá kết quả học tập phản ánh đúng với điều kiện dạy và học của tổ mình.

- Khuyến khích việc tự học, tự bồi dưỡng, đọc sách, tài liệu, băng hình các tiết dạy mẫu, .... và soạn giáo án trên máy vi tính, khen thưởng giáo viên có nhiều đóng góp cho hoạt động chuyên môn.

- Tổ chức đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực học sinh THCS theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 V/v dánh giá, xếp loại học sinh. Xét tốt nghiệp THCS theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp Bổ túc THCS. Xét tuyển sinh lớp 6 theo Thông tư 02/2013/TT-BGDĐT, ngày 30/1/2013 Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông và các Công văn, Văn bản hướng dẫn thực hiện của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

- Đánh giá và xếp loại giờ dạy của GV bậc trung học thực hiện theo văn bản số 10227/THPT ngày 11/09/2001 của Bộ GD&ĐT.

            - Lên kế hoạch chung cho HĐGDNGLL ngay từ đầu năm học theo kế hoạch chung của PGD

      - Đảm bảo thực hiện chủ điểm đúng theo qui định.

- Lồng ghép một số nội dung: giáo dục về Quyền trẻ em; giáo dục phòng chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội; giáo dục môi trường; giáo dục trật tự an toàn giao thông; Những hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Những hoạt động giáo dục phục vụ nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương, đất nước.

      - Đẩy mạnh giáo dục truyền thống và tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, TDTT, ……

1.2.2. Đối với học sinh:

      - Tổ chức tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi các bộ môn giải toán bằng máy tính cầm tay; cuộc thi Olympic toán tuổi thơ; các bộ môn văn hóa khối 8,9; giải Toán, Tiếng Anh qua mạng internet và phụ đạo học sinh yếu, kém.

- Tổ chức dạy thêm - học thêm trong nhà trường một số bộ môn như: Toán; Ngữ Văn; Lý; Hóa; Tiếng Anh khối 8, 9. Toán; Ngữ Văn; Lý; Tiếng Anh khối 6, 7 nhằm củng cố, rèn luyện, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho học sinh.

      - Tổ chức nghiêm túc các tiết kiểm tra đề chung, khảo sát chất  lượng. Tiếp tục đổi mới công tác thi, kiểm tra đánh giá học sinh.

- Tăng cường phương pháp học tập chủ động, sáng tạo; thực hiện tốt các phong trào “Vở sạch chữ đẹp”, “Hoa điểm 10”, “đôi bạn cùng tiến”…………..

- Tổ chức truy bài đầu giờ, nhóm học tập để giúp đỡ học sinh chưa thực sự chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp, những học sinh yếu kém vươn lên; tổ chức hội thi đố em theo kế hoạch để HS tự ôn kiến thức đã học, khen thưởng hàng tháng để động viên.

- Nêu gương người tốt, việc tốt trong các phong trào học tập, vận động phụ huynh học sinh tạo điều kiện và chăm sóc tốt hơn việc học của con em mình.

- Tổ chức thật tốt nề nếp học tập, trong đó GV chủ nhiệm tạo điều kiện cho HS tự quản bằng hình thức trực của đội sao đỏ theo dõi việc học tập

- Xây dựng phong trào thi đua sôi nổi trong học tập, học sinh phải tích cực giành điểm cao qua các đợt kiểm tra.

            2. Xây dựng đội ngũ:

2.1. Nội dung:

- Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên theo học lớp trung cấp LLCT, sau đại học.

      - Đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn CĐSP và trình độ trên chuẩn, vận động CB-GV-NV tự bồi dưỡng Tin học và Tiếng Anh nhằm đáp ứng việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý.

- Đội ngũ giáo viên tham gia nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác soạn giảng.

            2.2. Biện pháp:

- Tăng cường tài liệu nghiên cứu, sách tham khảo chuyên môn nghiệp vụ.

- Vận động CB-GV-NV tham gia các lớp tại chức, chuyên tu hoặc tự học nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học.

            - Tạo điều kiện cho cán bộ, GV tham gia đầy đủ các lớp hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn do ngành tổ chức.

            3. Xây dựng các điều kiện vật chất kỹ thuật

3.1. Nội dung:

- Duy trì và bảo quản tốt cơ sở vật chất kỹ thuật, phòng học, phòng bộ môn…….

- Tổ chức quán triệt cho học sinh các lớp duy trì và phát huy phong trào xanh – sạch – đẹp tại lớp học.

- Các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học thường xuyên được mua sắm bổ sung hàng năm.

- Tiếp tục duy trì việc xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường khang trang, sạch, đẹp.

- Trang bị thêm máy móc phục vụ cho việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

            3.2. Biện pháp:

            - Tu sửa, mua sắm CSVC, trang thiết bị ĐDDH đảm bảo yêu cầu về chất lượng, không chỉ phục vụ các hoạt động dạy học mà còn đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động ngoại khoá, vui chơi, thể dục thể thao, văn nghệ... Sửa chửa hệ thống điện, nước, bàn ghế, phòng học, phòng thực hành, phòng kho, sân bải... đảm bảo an toàn, sạch đẹp.

            - Tiếp tục đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường đảm bảo theo các tiêu chí xanh sạch đẹp của Bộ Giáo dục, phát động CB-GV-NV và học sinh tiếp tục ủng hộ, chăm sóc cây xanh, cây bóng mát từ ngoài đường, vào sân trường cho đến các phòng học, phòng làm việc.

            - Giáo dục ý thức trách nhiệm cho học sinh trong việc bảo vệ cơ sở vật chất kỹ thuật.

            4. Công tác kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng:

4.1. Nội dung:

            - Xây dựng kế hoạch sát thực tế, mang tính khả thi.

            - Tổ chức triển khai quán triệt và Chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiên các Văn bản, Chỉ thị của ngành……….

      - Tăng cường công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên môn, chuyên đề đối với học sinh và giáo viên.

- Quản lý tốt tài chánh về thu – chi, đảm bảo công khai đúng quy định của nhà nước.

- Quản lý hồ sơ chuyên môn, việc cấp phát văn bằng đúng quy định.

- Thực hiện nghiêm túc, đúng qui định việc quản lý dạy thêm – học thêm trong nhà trường theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; QĐ số 30/2012/QĐ – UBND, ngày 09 tháng 10 năm 2012 của UBND Tỉnh. Tránh hiện tượng dạy thêm - học thêm tràn lan, dạy thêm để vụ lợi, ……

- Tổ chức, theo dõi và kiểm tra các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Giáo dục về an toàn giao thông, phòng chống ma túy-HIV/AIDS và tệ nạn xã hội, giáo dục dân số, giáo dục pháp luật, giáo dục môi trường; đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, bảo hiểm và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho học sinh theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, của các ngành có liên quan.

- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời Quy chế công khai đối với cơ sơ giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009.

- Phối kết hợp tốt với cán bộ chuyên trách trung tâm văn hóa học tập cộng đồng thực hiện tốt công tác phổ cập THCS trong phạm vi địa bàn phụ trách.

            4.2. Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ cả năm cho đơn vị trong đó chú trọng kiểm tra công tác quản lý hành chánh, tài chính. Chuẩn bị các điều kiện cho công tác kiểm tra tiến hành thuận lợi và hiệu quả.

            - Vận dụng sáng tạo, khoa học các hình thức quản lí cho phù hợp với đối tượng.

            - Xây dựng mạng lưới thông tin hai chiều nắm bắt tình hình để nhắc nhở, uốn nắn, động viên kịp thời đội ngũ giáo viên và học sinh.

- Phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm khắc các hành vi gian dối trong giáo dục như công tác tuyển sinh, kiểm tra, coi thi, chấm thi, xét lên lớp. Bảo đảm tính khách quan, độc lập của hoạt động kiểm tra, thanh tra; giải quyết thấu tình, đạt lý các kết luận sau thanh tra (nếu có).

            - Duy trì nghiêm túc các chế độ kiểm tra, đôn đốc. Tăng cường kiểm tra, dự giờ đột xuất.

- Phát động kịp thời các đợt thi đua với nội dung thiết thực, sơ kết, tổng kết động viên khen thưởng kịp thời để thúc đẩy phong trào thường xuyên theo Quyết định số: 58/2011/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tổ chức cho CB, GV, NV đăng ký thi đua đầu năm học; Xây dựng những tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp nhằm khích lệ, biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc trong tập thể CB, GV, NV.

      - Giao ước thi đua của các lớp, ký cam kết thực hiện cuộc vận động “Hai không”, đăng ký thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc vận động HS ra lớp; tích cực vận động sự hỗ trợ của Ban đại diện hội CMHS trong hoạt động dạy và học, tu bổ cơ sở vật chất, khen thưởng giáo viên và học sinh, hỗ trợ học sinh có hoàn  cảnh khó khăn.

            5. Cải tiến tổ chức quản lý:

5.1. Nội dung:

- Tiếp tục chấn chỉnh và cải tiến công tác sử dụng, quản lý công nghệ thông tin trong trường. Tiếp tục khai thác có hiệu quả chương trình EMIS và VEMIS của dự án SREM. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành và quản lý ở trường: các phần mềm quản lý học sinh, quản lý giáo viên (edu.vn), hỗ trợ xếp thời khoá biểu, …….

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định của Luât thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật công chức; Quy định về đạo đức nhà giáo; Chỉ thị 05/2008 của Thủ tướng về sử dụng thời giờ trong khi làm việc; Quy định về dạy thêm, học thêm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; QĐ số 30/2012/QĐ – UBND, ngày 09 tháng 10 năm 2012 của UBND Tỉnh.

- Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của đơn vị. Bổ sung, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ để tăng cường quản lý và điều hành thu chi tài chính. Thực hiện tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhằm góp phần giải quyết quyền lợi chính đáng của đội ngũ GV, NV.

            5.2. Biện pháp:

- Tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp quản lý giáo dục; Phối hợp với các đoàn thể, Ban đại diện hội CMHS để giữ gìn kỷ cương trong mọi hoạt động, thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng. Đảm bảo thực hiện đúng nội quy cơ quan và quy trình làm việc của cán bộ, giáo viên, NV.

- Tăng cưòng quản lý chuyên môn, hồ sơ sổ sách các loại, thực hiện nội dung chương trình và kế hoạch thời gian đúng quy định.

- Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các nguồn kinh phí một cách tiết kiệm và hiệu quả.

- Cải tiến chế độ hội họp, nâng cao hiệu quả làm việc. Tăng cường cải tiến và thường xuyên kiểm tra nội dung sinh hoạt chuyên môn của các tổ.

            6. Các hoạt động khác:

            6.1. Giáo dục ATGT:

            6.1.1. Nội dung:

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, phát động cho học sinh thực hiện nghiêm túc luật ATGT với chuyên đề “Phòng, chống uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông” ngay trong ngày khai giảng năm học 2014 – 2015 và các buổi sinh hoạt dưới cờ.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu trước cổng trường để tuyên truyền giáo dục.

- Thường xuyên nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật giao thông, đặc biệt là các quy định:

            + Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện;

            + Đi bộ qua đường đúng nơi quy định…….

- Lồng ghép tuyên truyền giáo dục việc thực hiện ATGT vào các tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội…….

- Đưa tiêu chí Văn hoá giao thông và các hành vi thể hiện Văn hoá giao thông vào nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

            6.1.2. Biện pháp:

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền nghiêm túc, kịp thời..

- Tổ chức phát động việc thực hiện năm ATGT 2014; tháng ATGT theo chỉ đạo của ngành ( Trong ngày khai giảng năm học 2014 – 2015 ) và các cấp, ngành có liên quan.

- Nghiêm túc kiểm điểm, nhắc nhở  những trường hợp vi phạm Luật giao thông. (nếu có).

 - Tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện ATGT năm học 2014-2015 về Phòng Giáo dục - Đào tạo và các cấp,  ngành có liên quan khi có văn bản đề nghị.

- Vào đầu năm học, nhà trường thông qua GVCN tổ chức triển khai quán triệt bản cam kết thực hiện ATGT để học sinh ký cam kết, phụ huynh học sinh ký xác nhận nhà trường lưu giữ.

- Nhà trường phối hợp với cơ quan công an sở tại giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông khu vực xung quanh trường, trong nhà trường; hướng dẫn, nhắc nhở học sinh, phụ huynh học sinh chấp hành Luật giao thông đường bộ, tránh ùn tắc, tập trung đông người trước cổng trường trong giờ đi học và giờ tan học.

            6.2. Giáo dục tích hợp môi trường.

6.2.1. Nội dung:

- Tổ chức triển khai quán triệt đến toàn thể CB, GV, NV và học sinh nhà trường những văn bản, hướng dẫn, thông báo, chỉ đạo…… của ngành và các cấp có liên quan đến chương trình, nội dung mội trường.

- Giáo dục cho học sinh có ý thức bảo vệ môi trường học đường và nơi sinh sống.

- Thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc và có hiệu quả việc tích hợp môi trường vào các bộ môn theo qui định của ngành.

- Lồng ghép việc giáo dục những nội dung tích hợp môi trường vào các hoạt động phong trào ngoại khóa của nhà trường.

- Giáo dục học sinh tình yêu thiên nhiên; hình thành thói quen, kỹ năng bảo vệ môi trường; quan tâm đến thế giới xung quanh.

            6.2.2. Biện pháp:

- Giáo viên thường xuyên soạn giảng lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào từng tiết học có những nội dung cần lồng ghép và giảng dạy đúng theo qui định của ngành.

- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các lớp tập huấn khi tổ chức.

- Có điều kiện cần tổ chức cho học sinh đi tham quan học tập ở các khu bảo tồn thiên nhiên, nhà máy xử lý rác, khu chế xuất, danh lam thắng cảnh…..

- Phát động phong trào vệ sinh tự quản đối mỗi chi đội; tổng vệ sinh trường lớp ngày cuối tuần để làm sạch trường, lớp.

- Thường xuyên nhắc nhở, quán triệt học sinh thực hiện vệ sinh trường, lớp.

- Duy trì việc tổ chức phong trào trang trí lớp hàng năm.

- Hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào vệ sinh, bảo vệ môi trường do địa phương phát động và tổ chức.

            6.3. Giáo dục phòng chống các tệ nạn, ma túy:

6.3.1. Nội dung:

 - Thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên

 -  Ban chỉ đạo họp sơ kết, tổng kết định kỳ 2 lần/năm (cuối HKI và cuối năm).

 - Thường xuyên cập nhật các văn bản, thông tin về phòng chống ma túy, HIV/AIDS. Tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, tài sản nhà trường.

 - Triển khai và thực hiện đề án 4 giảm: giảm tệ nạn xã hội, giảm ma túy, giảm tai nạn giao thông, giảm tệ mại dâm; Tuyên truyền giáo dục học sinh không vướng vào ma túy, thành lập tổ theo dõi từng lớp, ở trường.

            6.3.2. Biện pháp:

- Lồng ghép việc giáo dục phòng chống các tệ nạn, ma túy, tội phạm HIV/ AIDS thông qua các bộ môn Văn học, GDCD, Sinh học, Địa lý,… ở các khối lớp GV triển khai qua bài dạy đồng thời liên hệ thực tế tình hình ma túy, HIV/AIDS  đang diễn ra trong xã hội.

- Tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở học sinh phát hiện và cảnh giác trước những hành động của bọn tội phạm như trấn lột, hành hung HS, nhất là vào đầu và cuối giờ học.

- Phát tờ rơi về tuyên truyền phòng chống tệ nạn, ma túy, HIV/AIDS…….. 

- Tổ chức HS  toàn trường học tập tìm hiểu về công tác phòng chống tệ nạn, ma túy, HIV/AIDS……

     - Thường xuyên tuyên truyền giáo dục HS trong các buổi sinh hoạt đầu tuần và trong các tiết học GDCD, sinh hoạt lớp về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn XH và các tài liệu vế ma túy…

- Vào đầu năm học, nhà trường thông qua GVCN tổ chức triển khai quán triệt bản cam kết “Nhà trường không có ma túy” để học sinh ký cam kết, phụ huynh học sinh ký xác nhận nhà trường lưu giữ.

      - Cử học sinh tham gia diễu hành do địa phương tổ chức nhằm hưởng ứng tháng hành động Quốc gia PC HIV/ AIDS (khi địa phương yêu cầu)

- Phối kết hợp chặt chẽ trong công tác theo dõi các đối tượng lạ, khả nghi, tổ chức cho học sinh theo dõi và báo ngay cho địa phương những trường hợp nghi vấn.

            6.4. Giáo dục Quốc phòng an ninh:

6.4.1 Nội dung:

            6.4.2 Biện pháp:

            6.5. Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề:

            6.5.1 Nội dung:

- Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp THCS, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục hướng nghiệp, góp phần phân luồng học sinh.

- Định hướng cho học sinh cuối cấp THCS khi thi tuyển vào THPT.

            6.5.2. Biện pháp:

      - Sinh hoạt hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp theo chủ đề 1 tiết/tháng/lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quan tâm giới thiệu những nghề truyền thống địa phương như: đánh bắt thủy sản xa bờ, khai thác và chế biến thủy sản, …… đồng thời tổ chức cho học sinh lớp 9 tham quan làng nghề, cơ sở sản xuất có ở địa phương.

- Tổ chức viết bài dự thi về những gương điển hình trong lao động, trong sản xuất..

         - Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm giảng dạy HĐGDHN cho học sinh khối 9.

            6.6. Xây dựng THTT-HSTC:

            6.6.1. Nội dung:

- Triển khai đến toàn thể CB, GV, NV và học sinh nhà trường 5 nội dung phong trào thi đua để thực hiện.

            - Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường Giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của nhà trường và đáp ứng yêu cầu của địa phương.

            - Phát huy tính chủ động tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả.

            6.6.2. Biện pháp:

            -  Cán bộ giáo viên và học sinh trong toàn trường giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân. 

            - Giáo viên tích cực đổi mới PPDH, khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh. Khuyến khích các em học sinh đề xuất sáng kiến và cùng quí thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học đạt hiệu quả cao hơn.

            - Xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự, cư xử có văn hoá có kĩ năng ứng xử khéo léo, học sinh có thói quen và kĩ năng làm việc theo nhóm. Cán bộ, giáo viên, học sinh biết cách rèn luyện thân thể, giữ gìn sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh tai nạn giao thông, phòng tránh các tai nạn thương tích khác. Tích cực phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội.

            - Thầy và trò tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT trên tinh thần chủ động, tự giác, tích cực.

            6.7. Giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật:

6.7.1. Nội dung:

- Tổ chức triển khai quán triệt các văn bản qui phạm pháp luật của Nhà nước, các hướng dẫn thực hiện năm học hàng năm của Bộ GD&ĐT.

- Lập kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh khuyết tật cụ thể (nếu có).

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục hòa nhập khuyết tật cho đội ngũ CB, GV, NV và học sinh nhà trường, phụ huynh học sinh.

- Giáo dục kỹ năng giao tiếp phù hợp với những người xung quanh giúp học sinh khuyết tật được mở rộng môi trường hoạt động và cơ hội tham gia để phát triển tư duy.

            6.7.2. Biện pháp:

- Xây dựng môi trường giáo dục và dạy học thân thiện với tất cả học sinh, đặc biệt quan tâm hơn với học sinh khuyết tật.

- Kết hợp với gia đình, chính quyền địa phương, cộng đồng để ủng hộ và tham gia tích cực vào hoạt động giáo dục và dạy học học sinh khuyết tật.

- Tạo điểu kiện để đội ngũ CB, GV, NV nhà trường tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về giáo dục học sinh hòa nhập khuyết tật.

- Tổ chức các buổi trao đổi thảo luận, nói chuyện tuyên truyền cho đội ngũ CB, GV, NV và học sinh nhà trường có cái nhìn thiện cảm, đúng đắn và không phân biệt đối với học sinh khuyết tật.

            6.8. Xây dựng trường chuẩn quốc gia:

            6.8.1. Nội dung:

- Duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2013 - 2018.

- Nâng cao dần chất lượng giáo dục nhà trường.

- Duy trì và bảo quản tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

- Làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương về xây dựng “ trường học thân thiện, học sinh tích cực ”, được người dân đồng tình ủng hộ bằng việc quan tâm, huy động con em đến lớp.

6.8.2. Biện pháp:

- Cập nhật, bổ sung kịp thời hồ sơ trường chuẩn Quốc gia hàng năm.

- Thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường

- Thường xuyên tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm bổ sung thêm trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho việc dạy và học.

            6.9. Công tác PCGD THCS :

6.9.1. Nội dung:

            - Phấn đấu giữ vững sĩ số và quy mô lớp như đầu năm học.

- Duy trì sĩ số đạt 99% trở lên.

      - Củng cố, duy trì kết quả phổ cập giáo dục THCS và phổ cập THCS đúng độ tuổi trong phạm vi địa bàn phụ trách.

- Phối kết hợp tốt với cán bộ chuyên trách trung tâm văn hóa học tập cộng đồng thực hiện tốt công tác phổ cập THCS trong phạm vi địa bàn phụ trách.

- Duy trì việc công nhận đạt Phổ cập cuối năm 2014.

            6.9.2. Biện pháp:

            - Chỉ đạo, nâng cao chất lượng giờ dạy chính khóa trên lớp; phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi để thu hút học sinh ham mê học tập, không bỏ học.

            - Đưa công tác duy trì sĩ số vào xếp loại thi đua hàng tháng, học kỳ và cả năm học cho lớp và giáo viên chủ nhiệm.

            - Phối hợp với chi hội PHHS lớp, hội cha mẹ học sinh để tham gia quản lý, đôn đốc, giáo dục học sinh hỗ trợ cho việc duy trì sĩ số.

            - Phối kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể, địa phương trong công tác vận động, hỗ trợ và tạo điều kiện cho học sinh ra lớp.

- Giải quyết chế độ miễn giảm cho đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường hoạt động chi hội khuyến học.

            6.10. Thực hiện 3 công khai:

            6.10.1. Nội dung:

- Thực hiện đúng, kịp thời những nội dung công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo các biểu mẫu qui định ( Biểu mẫu 05, 09, 10, 11) đầu năm học, học kỳ I và cuối năm học.

6.10.2. Biện pháp:

 - Thông báo công khai trong buổi họp giao ban của nhà trường

 - Niêm yết công khai tại bảng thông báo nhà trường.

D. CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI CÁC LỰC  LƯỢNG XÃ HỘI . ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC:

            1. Công tác phối hợp với các lực lượng xã hội:

1.1. Nội dung:

- Xây dựng tốt mối quan hệ giữa nhà trường với các tổ chức xã hội, đoàn thể ở địa phương.

- Góp phần giáo dục truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, ……

            1.2. Biện pháp:

            - Tham mưu với cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương, các lực lượng xã hội.

            - Chỉ đạo việc phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và các ngành liên quan cùng với Nhà trường có chương trình tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp.

- Có kế hoạch cùng với Nhà trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, đảm bảo về nề nếp trật tự cho học sinh khi đến trường.

            2. Công tác xã hội hóa:

2.1. Nội dung:

- Thành lập chi hội PHHS ở các lớp, ban đại diện hội cha mẹ học sinh, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ và thường xuyên với Hội đồng nhà trường.

            - Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, để các đoàn thể trong, ngoài nhà trường và hội PHHS phối hợp với nhà trường chăm lo, giáo dục học sinh.

- Làm tốt công tác tư tưởng cho PHHS, vận động sự ủng hộ của các tổ chức giáo dục, các đơn vị liên kết, các chi hội PHHS các lớp trong toàn trường  đã đóng góp, hỗ trợ cho nhà trường dưới mọi hình thức.

            2.2. Biện pháp:

- Tổ chức Đại hội, bầu Ban đại diện hội CMHS hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động.

- Phối hợp trong công tác vận động học sinh ra lớp, hỗ trợ tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường; phối hợp tổ chức học sinh tham quan các di tích lịch sử, di tích văn hóa nhằm giáo dục truyền thống và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Vận động các cá nhân và các doanh nghiệp tham gia vào sự nghiệp giáo dục, chăm sóc việc học của con em, xây dựng kinh phí hoạt động hội cha mẹ học sinh để:

+ Tặng học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

+ Hỗ trợ các hoạt động phong trào của học sinh nhà trường.

      + Khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn……….

            3. Tổ chức các hội ( khuyến học, đại hội giáo dục….) tại trường, tại địa phương:

3.1. Nội dung:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hội khuyến học tại nhà trường.

- Thực hiện gây quỹ hội khuyến học tại nhà trường bằng hình thức nuôi heo đất hàng tháng. 

- Cử đại diện BGH nhà trường tham gia vào thành viên của BCH hội khuyến học tại địa phương.

            3.2. Biện pháp:

- Tổ chức phát động việc thực hiện tháng khuyến học theo chỉ đạo của ngành ( Trong ngày khai giảng năm học 2014 – 2015 ) và các cấp, ngành có liên quan.

- Tuyên truyền vận động mỗi CB, GV, NV nhà trường hàng tháng đóng góp vào quỹ khuyến học tại nhà trường bằng hình thức nuôi heo đất 10.000 đồng/1GV/1 tháng.

E/ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ PHẬN:

1. Công đoàn:

      1.1. Nội dung

- Duy trì tốt các hoạt động của công đoàn trong năm học 2014 - 2015.

- Tổ chức tốt Hội nghị công chức, viên chức và người lao động đầu năm.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, đẩy mạnh công tác hoạt động Công Đoàn trong tham gia công tác chuyên môn, tăng cường các hoạt động xã hội, gương mẫu thực hiện các phong trào do ngành, chính quyền và các Đoàn thể xã hội phát động.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Dân chủ – Kỹ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, trau dồi đạo đức nhà giáo, giữ gìn hình ảnh tốt đẹp về người thầy, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của Công đoàn viên.

- Động viên và hỗ trợ kịp thời cho đội ngũ giáo viên tham gia tốt công tác hội giảng cấp Trường, cấp Huyện theo thông tư 21, các hoạt động ngoại khóa.

1.2. Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn nhà trường.

- Phát động đăng ký các danh hiệu và chỉ tiêu thi đua đầu năm, phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, ngày truyền thống trong năm và ký cam kết quyết tâm thực hiện cuộc vận động “Hai không”, đăng ký “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Tham gia cùng quản lý với BGH, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của giáo viên để tạo điều kiện cho giáo viên làm việc có hiệu quả.

- Đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra, không có tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan, có biện pháp hữu hiệu giải quyết dứt điểm những vụ khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật (nếu có).

- Tạo điều kiện để giáo viên vay vốn sản xuất cải thiện đời sống, vận động giáo viên tham gia các lớp Đại học và các lớp bồi dưỡng khác (Tin học, Ngoại ngữ).

- Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện, các cuộc vận động nguyên góp của ngành.

- Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, tăng cường số phụ nữ “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

2. Đoàn TNCSHCM:

2.1. Nội dung:

- Tổ chức tốt Đại hội Chi đoàn đầu năm.

- Gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nế nếp giảng dạy và các hoạt động phong trào của nhà trường.

- Phối kết hợp và hỗ trợ cho Đội trong việc thực hiện các phong trào, hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

2.2. Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

- Tổ chức tốt, thiết thực và có hiệu quả kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

- Chi đoàn thường xuyên sinh hoạt định kỳ, tham gia các phong trào của trường cũng như của địa phương tổ chức, tham gia thực hiện và tuyên truyền luật an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống HIV.........

- Tổ chức cắm trại hoặc tham quan di tích lịch sử  trong và ngoài Tỉnh nhân ngày 26/03.

3. Đội TNTP HCM:

3.1. Nội dung:

- Tổ chức tốt Đại hội liên đội đầu năm.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức và những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam

- Tham gia xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo trong học tập, hoạt động xã hội, công tác đội và các phong trào, tạo điều kiện cho các em phấn đấu trở thành Đoàn viên.

- Khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đội TNTPHCM; về tình cảm yêu quý của Bác Hồ dành cho thiếu nhi.

- Thực hiện tốt chủ đề năm học của Đội:

Măng non đất nước

                  Tiếp bước cha anh

                  Làm nghìn việc tốt

                  Xứng cháu Bác Hồ

- Hưởng ứng và thực hiện tốt công trình măng non do liên đội phát động.

- Phối kết hợp với các bộ phận, tổ chức Đoàn thể nhà trường phát động phong trào trang trí lớp học làm Xanh – Sạch – Đẹp trường lớp

- Giáo dục học sinh học tập tu dưỡng, rèn luyện để phát triển toàn diện, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng là “Cháu Ngoan Bác Hồ”.

- Tham gia và hưởng ứng tốt việc chăm sóc và giúp đỡ bà mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương.

3.2. Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

- Tổ chức tốt, thiết thực và có hiệu quả kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTPHCM.

- Phát động trong học sinh các phong trào thi đua thực hiện tốt 5 điều bác Hồ dạy; tăng cường giáo dục ý thức “Uồng nước nhớ nguồn”

- Tổ chức các đợt thi đua: “Tuần học tốt”, “Truy bài đầu giờ”, “Đôi bạn cùng tiến”…..

- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền giáo dục về phòng chống tội phạm, ma túy, luật an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh trường lớp,……thông qua các hình thức: thi tìm hiểu ước mơ xanh, hội diễn văn nghệ, hội trại về nguồn, tọa đàm, nói chuyện truyền thống, xem phim lịch sử, ………

- Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn tới trường – Cùng hướng tới tương lai”, xây dựng quỹ “Vì bạn nghèo”, quỹ “Thiếu nhi nghèo vượt khó”, duy trì phong trào “Kế hoạch nhỏ” nhằm xây dựng ý thức tiết kiệm gây quỹ đội và xây dựng công trình măng non.

- Tổ chức các hoạt động xã hội với các nội dung bảo vệ môi trường, bảo vệ nước sạch, tham gia giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông và duy trì hoạt động “Đội tuyên truyền măng non”.

- Tăng cường giáo dục lịch sử truyền thống nhà trường, noi gương các anh hùng liệt sĩ, chăm sóc và giúp đỡ Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

4. Văn thể mỹ, y tế, vệ sinh, PCCC

4.1. Nội dung:

- Triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo về công tác y tế trường học đã ban hành; Văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT; Phòng GD&ĐT về công tác phòng chống một số bệnh dịch như: Cận thị học đường, lao, phong, sốt rét, sốt xuất huyết, Tay – Chân – Miệng, dịch cúm A/H1N1, Cúm A (H5N6), Ebola…….

- Thực hiện và cập nhật đầy đủ, kịp thời các loại hồ sơ y tế trường học theo qui định.

      - Tham gia hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp, rèn luyện sức khoẻ, thể chất.

- Thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện và duy trì tốt việc lao động tự quản, tổng vệ sinh cuối tuần, trực vệ sinh trường, lớp.

4.2. Biện pháp:

- Tuyên truyền, vận động học sinh tham gia bảo hiểm theo luật Bảo hiểm y tế.

- Thường xuyên theo dõi, chăm sóc sức khoẻ, sơ cứu ban đầu cho học sinh. Có tủ thuốc, phương tiện sơ cứu và địa điểm chăm sóc sức khoẻ.

            - Tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho học sinh theo qui định.

- Thực hiện tốt quy định về hoạt động y tế trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Quy định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 về hoạt động y tế trong các trường phổ thông).

           - Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh.

          - Tổ chức thực hiện tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đảm bảo đủ nước uống, nước sạch trong trường học. Tham gia hưởng ứng lễ ra quân phòng chống ma tuý.

     - Lập kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

      - Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế học sinh.

- Tổ chức văn nghệ, TDTT chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

      - Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh trường, lớp hàng ngày bằng nhiều hình thức.

      - Phân công cụ thể lịch trực vệ sinh tự quản hàng ngày, tổng vệ sinh cuối tuần ở các lớp.

5. Công tác quản trị hành chính:

5.1. Nội dung:

- Thực hiện kịp thời, nhanh chóng việc tiếp nhận và gửi các văn bản, công văn, thông báo…….. đến BGH, các tổ chức đoàn thể, các tổ bộ môn.

- Đồng thời lưu trữ các loại hồ sơ một cách hệ thống, khoa học đầy đủ theo qui định.

5.2.  Biện pháp:

- Thống kê chính xác, báo cáo đúng thời gian quy định.

      - Hồ sơ sổ sách đầy đủ.

      - Vào sổ cấp phát bằng đúng qui định .

      - Lưu trữ công văn đi, đến

      - Đảm bảo và cập nhật đầy đủ hồ sơ sổ sách theo qui định.

6. Công tác bán trú ( dành cho trường bán trú )

7. Thư viện – Thiết bị:

7.1. Nội dung:

- Ổn định, củng cố và phát triển thư viện – thiết bị nhà trường.

- Phấn đấu xây dựng thư viện – thiết bị nhà trường đạt chuẩn quốc gia theo quy chế hoạt động thư viện trường học ban hành kèm quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT.

      - Quản lý tốt thiết bị dạy học theo Quy chế thiết bị giáo dục ban hành kèm quyết định số 41/BGD&ĐT.

- Quản lý, sử dụng tốt và có hiệu quả trang thiết bị, ĐDDH, tăng cường sử dụng phương tiện hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy.

- Thực hiện và cập nhật đầy đủ, đúng qui định các loại HSSS thư viện – thiết bị.

      - Sắp xếp thư viện – thiết bị gọn gàng, ngăn nắp, khoa học.

      - Cán bộ thư viện – thiết bị phối kết hợp với GVBM chuẩn bị kịp thời các loại ĐDDH, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

7.2. Biện pháp:

      - Đẩy mạnh hoạt động thư viện, tăng cường giới thiệu các loại SGK, sách tham khảo, sách giáo dục đạo đức đến giáo viên và học sinh.

- Tổ chức vận động quyên góp sách giáo khoa, sách truyện Kim Đồng….. để làm phong phú thêm thư viện nhà trường

- Cán bộ thư viện – thiết bị trực đúng theo lịch qui định và tổ chức phòng đọc sách cho GV và HS.

- Giới thiệu danh mục thư viện – thiết bị nhà trường đã có và sử dụng triệt để đồ dùng dạy học, trang thiết bị hiện có.

- Hàng tháng đều giới thiệu kịp thời việc bổ sung sách mới.

- Lập kế hoạch hoạt động phòng thí nghiệm thực hành, phòng bộ môn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

- Đề xuất bổ sung việc mua sắm các loại sách tham khảo, ĐDDH, trang thiết bị còn thiếu, hư hỏng và cần thiết.

- Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Thực hiện luân chuyển sách kịp thời, đầy đủ phục vụ nhu cầu của đội ngũ giáo viên và học sinh nhà trường.

F/CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM HỌC:

 

Tháng

Nội dung

Phân công

8/2014

- Họp giao ban đầu năm nhà trường

- Tập trung học sinh

- Học theo TKB

- Học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị hè

 

- Họp giao ban đầu năm PGD

- KSCL đầu năm.

 

-BGH, GV,NV

-BGH, GVCN

-GVCN, GVBM

-BGH, Toàn thể GV, TPT.

- HT, PHT

- PHT, toàn thể GV, bộ phận VP.

9/2014

- Chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học.

 

 

 

- Họp giao ban tháng 09.

- Họp chuyên môn theo qui định.

- Tập trung bồi dưỡng HSG máy tính cầm tay, HSG các bộ môn Văn hóa Khối 9, Olympic tiếng Anh, giải Toán qua mạng.

- Xây dựng và nộp các loại kế hoạch năm học, chuyên môn, kiểm tra nội bộ cho PGD.

- Triển khai và thực hiện các cuộc vận động, hưởng ứng các phong trào thi đua.

- Các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể xậy dựng kế hoạch thực hiện cho năm học.

 

 

- Tổ chức ĐH BĐD hội cha mẹ học sinh,  ĐH Chi Đoàn, ĐH liên đội, hội nghị CC-VC-NLĐ.

- Đăng ký chỉ tiêu và DH thi đua đầu năm.

 

- Tổ chức giảng dạy lớp dạy thêm – học thêm trong nhà trường từ 22/9

- Sắp xếp học bạ theo lớp mới.

- Hoàn thành các loại sổ (Sổ điểm lớn, sổ ghi đầu bài, sổ chủ nhiệm lớp,......)

- Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng CM do PGD tổ chức.

- Họp giao ban chuyên môn đầu năm PGD

- Tham gia công tác hội giảng cấp trường theo thông tư 21.

 

 

- Họp giao ban PGD.

- Nộp và duyệt kế hoạch dạy thêm – học thêm trong nhà trường.

- Phụ đạo học sinh yếu, kém theo kế hoạch.

 

- Cập nhật, bổ sung kịp thời hồ sơ Trường chuẩn quốc gia.

-BGH, các bộ phận, tổ chức đoàn thể, GV, NV.

-BGH, GV, NV.

-PHT, tổ bộ môn

-Phó HT, tổ CM, GV phụ trách

-HT, PHT

 

-HT, CTCĐ, toàn thể GV, NV.

-Tổ trưởng CM, CTCĐ, BTCĐ, TPT, TV, TB, YT.

-BGH, các tổ chức đoàn thể

-BGH, toàn thể GV, NV

-HT, Phó HT, GV phụ trách

-GVCN lớp

-GVCN, GVBM

 

- Phó HT, GV

- Phó HT

- HT, Phó HT, GV đảm bảo điều kiện dự thi

-HT, Phó HT

- HT

- GV được phân công.

- Theo QĐ của HT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/2014

- Họp giao ban tháng 10

- Họp chuyên môn theo qui định

- Bổ sung, cập nhật nội dung chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 15/10; 20/10

- Tiếp tục tập trung bồi dưỡng HSG máy tính cầm tay, HSG các bộ môn Văn hóa Khối 9.

- Hướng dẫn tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi giải toán qua mạng internet.

- Hướng dẫn tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi Tiếng Anh qua mạng internet

- Đăng ký dạy chuyên đề cấp Huyện.

 

- Tiếp tục công tác hội giảng cấp trường theo thông tư 21.

 

 

- Kiểm tra toàn diện GV cấp trường, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.

- Hoàn thành học bạ khối 6.

- Cập nhật bổ sung toàn bộ sổ đăng bộ nhà trường.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11

- Tổ chức dạy nghề tin học khối 8

 

 - Họp giao ban PGD.

- Tiếp tục tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ do Phòng tổ chức

-BGH, GV, NV

-PHT, tổ bộ môn

-HT

 

-Đoàn, Đội, CĐ

-Phó HT, tổ CM, GV phụ trách.

-Tổ Toán, GV phụ trách.

-Tổ Tiếng Anh, GV phụ trách.

- Phó HT, tổ CM, GV

-HT, Phó HT, GV đảm bảo điều kiện dự thi

-Ban KT Nội bộ

 

-GVCN Khối 6

-Văn thư

-Đoàn, Đội

-Phó HT, GV phụ trách

-HT, Phó HT

- GV được phân công.

11/2014

- Họp giao ban tháng 11.

- Họp chuyên môn theo qui định

- Tiếp tục công tác hội giảng cấp trường và tổng kết công tác hội giảng cấp trường, xét công nhận GV giỏi cấp trường.

 

 

- Tiếp tục giảng dạy lớp dạy thêm – học thêm trong nhà trường theo kế hoạch.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11.

 

 

- Tổ chức KSCL giữa HKI theo lịch.

 

 

- Thực hiện phiếu điểm giữa HKI.

 

- Tham dự hội thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay cấp Huyện.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG các bộ môn văn hóa khối 9

 

- Tham dự kỳ thi HSG Huyện giải toán trên Internet

 

- Tổng kết phong trào viết SKKN, làm ĐDDH cấp trường.

 

- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu, kém theo kế hoạch

 

- Tiếp tục tổ chức dạy nghề tin học khối 8

 

- Thực hiện công tác kiểm tra toàn diện cấp trường, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Họp giao ban PGD.

-BGH, GV, NV

-PHT, tổ bộ môn

-HT, Phó HT, tổ trưởng CM, GV đảm bảo điều kiện dự thi

-HT, Phó HT, GV phụ trách

- Các bộ phận, các tổ chức đoàn thể.

- Phó HT, toàn thể GV, bộ phận Văn phòng.

- Quản lý phòng máy, GVCN.

- GV phụ trách, học sinh.

-Phó HT, tổ CM, GV phụ trách

- GV phụ trách, học sinh.

-HT, Phó HT, tổ trưởng tổ bộ môn

- GV được phân công.

-Phó HT, GV phụ trách

-Ban KT nội bộ.

 

-HT, Phó HT

  12/2014

- Họp giao ban tháng 12.

- Họp chuyên môn theo qui định.

- Tiếp tục giảng dạy lớp dạy thêm – học thêm trong nhà trường theo kế hoạch.

- Tham gia kỳ thi HSG giải toán máy tính cầm tay cấp Tỉnh.

 

- KSCL học kỳ I  theo lịch.

 

 

- Đón đoàn kiểm tra chuyên môn HKI của PGD (nếu có).

 

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 22/12.

 

- Thực hiện phiếu điểm HKI.

 

- Tiếp tục tổ chức dạy nghề tin học khối 8

 

- Thực hiện công tác kiểm tra toàn diện cấp trường, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Hoàn thành việc đánh giá, xếp loại học sinh HKI theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011.

- Họp giao ban chuyên môn cuối HKI.

- Họp giao ban PGD.

-BGH, GV, NV

-PHT, tổ bộ môn

-HT, Phó HT, GV phụ trách

-GV phụ trách, học sinh.

-Phó HT, toàn thể GV, bộ phận Văn phòng.

-Hội đồng sư phạm nhà trường

-Công Đoàn, Đoàn, Đội.

-Quản lý phòng máy, GVCN.

-Phó HT, GV phụ trách

-Ban KT nội bộ.

 

-Phó HT, GVCN, GVBM.

-Phó HT

-HT, Phó HT

01/2015

- Họp giao ban tháng 01.

- Họp chuyên môn theo qui định.

- Tổ chức sơ kết HKI.

 

- Tổ chức hội thi tìm hiểu “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” cấp trường.

 

 

- Tham dự kỳ thi HSG cấp Huyện các bộ môn Văn hóa khối 9 vòng 1.

- Triển khai và thực hiện giảng dạy chương trình HKII.

- Nộp các loại báo cáo thống kê cuối HKI về PGD.

 

 

- Hoàn thành việc vào điểm sổ điểm lớn và học bạ các khối lớp HKI.

- Họp PHHS toàn trường báo cáo kết quả học tập và rèn luyện hạnh kiểm của từng học sinh.

- Lập danh sách học sinh khối 8 chuẩn bị bồi dưỡng HSG

 

- Tham gia làm ĐDDH cấp Huyện.

- Tham dự hội thi GVG cấp Huyện – phần Lý thuyết.

 

- Tiếp tục tổ chức dạy nghề tin học khối 8

 

- Họp HĐBM cấp Huyện.

 

- Họp giao ban Phó hiệu trưởng

- Thực hiện công tác kiểm tra toàn diện cấp trường, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Họp giao ban PGD.

-BGH, GV, NV

-PHT, tổ bộ môn

-Hội đồng sư phạm nhà trường.

-BGH, các bộ phận, tổ chức đoàn thể nhà trường.

-GV phụ trách, học sinh

-Phó HT, GV.

-HT, Phó HT, các bộ phận, tổ chức Đoàn thể.

-Phó HT, GVCN, GVBM.

-BGH, GVCN.

 

-Tổ trưởng CM, GV phụ trách.

-Toàn thể GV.

- GV đủ điều kiện dự thi.

-Phó HT, GV phụ trách

- GV hội đồng bộ môn cấp Huyện.

- Phó HT

-Ban KT nội bộ

 

-HT, Phó HT

02/2015

- Họp giao ban tháng 02.

- Họp chuyên môn theo qui định.

- Tiếp tục giảng dạy lớp dạy thêm – học thêm trong nhà trường theo kế hoạch.

- Tiến hành bồi dưỡng HSG Khối 8 theo kế hoạch.

 

- Tham dự kỳ thi HSG Huyện các bộ môn văn hóa khối 9 vòng 2.

- Thực hiện công tác kiểm tra toàn diện cấp trường, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Tham dự hội thi GVG cấp Huyện – phần Thực hành.

 

- Phòng GD kiểm tra nề nếp sau tết (nếu có)

 

- Họp giao ban PGD.

- Nghỉ tết nguyên đán, phân công trực trường theo lịch.

-BGH, GV, NV

-PHT, tổ bộ môn

-HT, Phó HT, GV phụ trách

-Phó HT, tổ CM, GV phụ trách

-GV phụ trách, học sinh.

-Ban KT nội bộ.

 

- GV đủ điều kiện dự thi.

- Hội đồng sư phạm nhà trường

-HT, Phó HT

- HT

03/2015

- Họp giao ban tháng 03.

- Họp chuyên môn theo qui định.

- Tiếp tục giảng dạy lớp dạy thêm – học thêm trong nhà trường theo kế hoạch.

- Tham gia kỳ thi HSG các bộ môn văn hóa khối 9 cấp Tỉnh.

 

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG Khối 8 theo kế hoạch.

 

- Tiếp tục tổ chức dạy nghề tin học khối 8

 

- Tổ chức KSCL giữa HKII theo lịch PGD

 

 

- Thực hiện phiếu điểm giữa HKII.

 

- Đón đoàn kiểm tra chuyên môn HKII của PGD (nếu có)

 

- Tổng kết các cuộc thi tìm hiểu về PCTP, ma túy, HIV-AISD, giáo dục ATGT,…….

 

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 8/3, 26/3.

 

- Tổ chức tốt ngày lễ 08/3.

- Tổ chức cho Đoàn viên giáo viên và học sinh cắm trại hoặc tham quan nhân dịp ngày 26/3.

- Tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy theo đúng qui định.

- Thực hiện công tác kiểm tra toàn diện cấp trường, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Họp giao ban PGD

-BGH, GV, NV

-PHT, tổ bộ môn

-HT, Phó HT, GV phụ trách

-GV phụ trách, học sinh.

- Phó HT, tổ CM, GV phụ trách

- PHT, GV phụ trách.

- Phó HT, toàn thể GV, bộ phận Văn phòng.

- Quản lý phòng máy, GVCN.

- Hội đồng sư phạm nhà trường.

- Các bộ phận, các tổ chức đoàn thể.

- Công Đoàn, Đoàn, Đội.

- Công Đoàn.

- Các tổ chức Đoàn thể.

- GVBM.

- Ban KT nội bộ.

 

- HT, Phó HT

04/2015

- Họp giao ban tháng 04.

- Họp chuyên môn theo qui định.

- Tiếp tục giảng dạy lớp dạy thêm – học thêm trong nhà trường theo kế hoạch.

- Duy trì công tác bồi dưỡng HSG Khối 8 theo kế hoạch.

 

- Tiếp tục tổ chức dạy nghề tin học khối 8

 

- Tập trung hoàn thành HSSS, học bạ khối 9 chuẩn bị xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2014 – 2015.

- Thực hiện việc đánh giá xếp loại thể lực học sinh THCS theo mẫu.

- Thực hiện công tác kiểm tra toàn diện cấp trường, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Tổ chức bồi dưỡng Tin Học trẻ.

 

- Tổ chức KSCL HKII khối 9 theo lịch của PGD và nhà trường

 

 

- Họp giao ban PGD.

-BGH, GV, NV

-PHT, tổ bộ môn

-HT, Phó HT, GV phụ trách

-Phó HT, tổ CM, GV phụ trách

- PHT, GV phụ trách.

-Phó HT, GVCN khối 9.

-GVBM Thể Dục

 

-Ban KT nội bộ.

 

-GV phụ trách, học sinh.

-Phó HT, toàn thể GV, bộ phận Văn phòng.

-HT, Phó HT

05/2015

- Họp giao ban tháng 05.

- Họp chuyên môn theo qui định.

- Tổ chức KSCL HKII khối 6,7,8 theo lịch của PGD và của nhà trường.

 

- Hoàn thành các loại báo cáo, thống kê, tổng kết cuối năm đầy đủ, kịp thời và chính xác.

 

- Tham gia kỳ thi HSG các bộ môn văn hóa khối 8.

 

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 01/5, 19/05

 

- Hưởng ứng chiến dịch diệt lăng quăng và tổng vệ sinh trường lớp, phòng chống bệnh sốt xuất huyết

 

- Hoàn thành các loại hồ sơ thi đua, khen thưởng cuối năm.

 

 

- Hoàn thành sổ điểm lớn, học bạ cuối năm các khối lớp.

 

- Họp PHHS khối 9 báo cáo kết quả của từng học sinh, thông báo kế hoạch ôn tập cho HS lớp 9 chuẩn bị thi tuyển vào lớp 10.

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

 

- Thực hiện công tác kiểm tra toàn diện cấp trường, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Thực hiện báo cáo tổng kết về phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tổ chức đánh giá Hiệu trưởng; Phó HT và giáo viên theo chuẩn qui định.

- Họp giao ban PGD.

-BGH, GV, NV

-PHT, tổ bộ môn

-Phó HT, toàn thể GV, bộ phận Văn phòng.

-HT, Các bộ phận, các tổ chức đoàn thể.

-GV phụ trách, học sinh.

-HT, các tổ chức đoàn thể.

-Hội đồng sư phạm nhà trường, học sinh.

-Hội đồng thi đua, khen thưởng.

-Phó HT, GVCN, GVBM.

-BGH, GVCN khối 9.

-Theo QĐ thành lập xét công nhận TN.

-Ban KT nội bộ

 

-HT, các tổ chức đoàn thể.

-Hội đồng sư phạm nhà trường.

-HT, Phó HT

06/2015

- Triển khai công tác sinh hoạt hè.

- Tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 thi tuyển vào lớp 10.

 

- Tham gia kỳ thi Tin Học trẻ cấp Huyện.

 

- Tổng kết, đánh giá, phân tích, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015.

- Tham gia các hoạt động hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới; Tuần lễ quốc gia về vệ sinh mội trường……”

- Đoàn, Đội.

-BGH, GV phụ trách.

-GV phụ trách, học sinh.

-Hội đồng sư phạm nhà trường.

-Hội đồng sư phạm nhà trường, học sinh.

07/2015

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2015 - 2016

 

- Tổ chức và xét duyệt kết quả thi lại cho học sinh.

 

 

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hè.

- Chuẩn bị cho năm học mới 2015 - 2016

Theo QĐ thành lập tuyển sinh.

- BGH, toàn thể GV, bộ phận Văn phòng.

-Toàn thể GV.

-Hội đồng sư phạm nhà trường.

 

Có thể bạn quan tâm
SÔI NỔI VỚI CÁC PHONG TRÀO

Hưởng ứng các cuộc phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11, thầy trò trường THCS Nguyễn Huệ tích cực, hăng hái trong học tập và giảng dạy cũng như vệc tham gia các hoạt đông phong trào.

THCS NGUYỄN HUỆ
Địa chỉ: Ấp Lò Vôi - Xã Phước Trung - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642213379
Email: c2dnguyenhue@gmail.com