Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo - Văn bản mới

Lịch Công tác giáo dục Năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018  

Công văn 4612/BGD-GDTrH-Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT từ năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên Năm học 2017-2018  

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Năm học: 2017 - 2018  

Module THCS 6

Module THCS 17

Module THCS 32

Module THCS 41

Kế hoạch phụ đạo HS yếu - kém năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi năm học 2017 - 2018  

Công tác trọng tâm tháng 9/2017  

Thời khóa biều HK I - Năm học 2017-2018 (Áp dụng ngày 21/8/2017)

Hướng dẫn thi Elearning Năm học 2016 - 2017  

Thời khóa biểu (Áp dụng từ ngày 10-04-2017)   

THÔNG TƯ 21/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành điều lệ Hội thi GV dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên  

THÔNG TƯ 30/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS 

 

THÔNG TƯ 28/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông   

Thời khóa biểu Học kỳ II (Áp dụng từ 27/3/2017)    

Thời khóa biều Học kỳ II (Áp dụng từ 05/02/2017)   

Thời khóa biểu học kỳ II (Áp dụng từ 16/1/2017)   

Mẫu danh sách học sinh đề nghị khen thưởng HK I lớp 6,7   

Thời khóa biểu Học kỳ II (Áp dụng từ ngày 02/01/2017)  

Hướng dẫn nhập nhận xét trên PM VNEdu Học kỳ I, NH 16-17  

Các mẫu thống kê báo cáo HK I (16-17)  

Lịch kiểm tra Học kỳ I - năm học 2016-2017   

Hướng dẫn Kiểm tra học kỳ I, II năm học 2016 - 2017  

Định hướng phần thi năng lực GV dạy giỏi cấp huyện NH 2016-2017  

Thời khóa biểu Áp dụng từ ngày 21/11/2016   

Hướng dẫn + Phiếu đăng ký dự thi GV dạy giỏi cấp huyện 2016 - 2017  

Quy định chuẩn đầu ra Tiếng anh   

Thời khóa biểu áp dụng từ 7/11/2016  

Công khai theo Thông tư 09   

Kế hoạch trọng tâm tháng 11 năm 2016  

Hướng dẫn + Mẫu danh sách đăng ký thi Học sinh giỏi cấp huyện Năm học 2016 - 2017  

Hướng dẫn thi Tích hợp liên môn Năm học 2016 - 2017   

Hướng dẫn Viết nhận xét cho HS trên phần mềm VNedu    

Mẫu thống kê thực trạng đào tạo của GV  

Mẫu thống kê giữa kỳ I - Lớp 8,9  

Mẫu thống kê giữa kỳ I - Lớp 6, 7 (VNEN) 

Thời khóa biểu - áp dụng từ 17/10/2016  

Kế hoạch trọng tâm tháng 10 năm học 2016 - 2017     

Kế hoạch thi GVCN giỏi cấp huyện năm học 2016 - 2017 

Kế hoạch thi KHKT cấp huyện năm học 2016 - 2017   

Quy định Hồ sơ sổ sách giáo viên năm học 2016 - 2017   

Quy định thu học phí, BHYT năm học 2016 - 2017  

Kế hoạch phụ đạo Học sinh yếu, kém năm học 2016 - 2017  

Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017   

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017  

 Modul THCS 1 (Mật khẩu 123456)                                Module 30

 Modul THCS 14                                                                Module 31

 Module 28                                                                          Module 32

 Module 37                                                                           Module 33

Module 34

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016 2017   

Thời khóa biểu năm học 201 6 -2017 (Áp dụng từ ngày 26/9/2016)

Mẫu DSHS yếu kém Năm học 2016 - 2017

Công văn góp ý đánh giá giờ dạy GV

Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017 (áp dụng từ ngày 22/8/2016)

Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017 (áp dụng từ ngày 22/8/2016)

Phân công chuyên môn năm học 2016 - 2017

DSGV cử đi tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường ngày 16, 17/8/2018

Kế hoạch tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường Năm học 2016-2017

Danh sách học sinh không thi lớp 10 năm học 2015 - 2016 

Các biểu mẫu Báo cáo thành tích các nhân huyện, tinh (Mới)

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân NH 2015 - 2016 (Mới)

Mẫu báo cáo đánh giá Đề KTHK II của SGD

Các biểu mẫu thống kê HK II NH 15-16

Mẫu danh sách HSG lớp 8

Mẫu DSHS không thi tuyển sinh lớp 10 

Mẫu Báo cáo VNEn (Khẩn)

Mẫu thống kê số lượt dạy ứng dụng CNTT và BĐTD

Mẫu thống kê điểm KSCL giữa kỳ II Lớp 6 VNEN NH 2015- 2016

Mẫu thống kê điểm KSCL giữa kỳ II NH 2015- 2016

Mẫu danh sách HS yếu, kém

Thời khóa biểu HK II (Áp dụng từ 22/2/2016)

Công tác trọng tâm tháng 01, 02/2016

Thời khóa biểu HK II - Áp dụng từ 04/01/2016

Mẫu thống kê điểm KT HK I của Sở giáo dục hai môn Toán, Ngữ văn

Mẫu thống kê Kiểm tra HK I 15-16 - Lớp 6 VNEN

Mẫu phiếu đánh giá viên chức năm 2015

Đề cương ôn thi Học kỳ I năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu (Áp dụng từ ngày 23 - 11- 2015)

Hướng dẫn thi vận dụng kiến thức liên môn

Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2015

Mẫu kế hoạch Dạy thêm, học thêm

Công văn hướng dẫn Trường học mới VNEN

Biều mẫu đăng ký Dạy thêm, Học thêm theo Qui định 30 của UBND tỉnh

Các mẫu báo cáo trường học mới VNEN

Mẫu thống kê điểm kiểm tra 1 tiết

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2015"

Hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn

MODUL THCS (Mật khẩu để xem: 123456)

Modul 3: Giáo dục  học sinh THCS cá biệt 

Modul 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS

Modul 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THCS

Modul 35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 - 2016

Công tác trọng tâm tháng 8/ 2015

Quyết định thành lập tổ chuyên môn trong nhà trường

Quy định dạy thêm học thêm trong nhà trường

 

Kiểm tra nội bộ trường năm học 2014 - 2015

Cập nhật lúc: 03:15:13 - 14/01/2015

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC: 2014 – 2015

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC: 2014 – 2015

 

I.    Các văn bản pháp lý:

- Căn cứ thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;

- Căn cứ chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015;

- Căn cứ Hướng dẫn số 4904/BGDĐT-TTr ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo Dục & Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2014-2015;

- Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của ngành Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Căn cứ công văn số 1110/SGDĐT-TTr ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Sở Giáo Dục & Đào tạo Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2014-2015;

 - Thực hiện theo Công văn số 4477/UBND-VP ngày 25 tháng 9 năm 2014 của UBND Huyện Long Điền V/v thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục trong năm học 2014 – 2015;

- Thực hiện theo Công văn số 446/PGD&ĐT-GDTrH ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Phòng Giáo Dục & Đào tạo Huyện Long Điền V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2014 - 2015;

- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và kết quả kiểm tra năm học 2013 - 2014.

Trường THCS Nguyễn Huệ xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2014-2015 cụ thể như sau:

II.  Mục đích, yêu cầu :

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng về việc:

- Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường

- Thực hiện các Nghị quyết của hội đồng trường

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học

- Quản lý giáo viên, nhân viên. Quản lý chuyên môn, phân công công tác. Kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; Quản lý hồ sơ giáo viên, nhân viên.

- Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức. Xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ học sinh và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo qui định.

- Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường

- Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh.

- Tổ chức thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường.

- Chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các công việc của nhà trường.

III.   Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

 - Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phát huy kết quả thực hiện cuộc vận động “hai không” của nghành. Tăng cường thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

 - Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học. Đổi mới kiểm tra, đánh giá định hướng theo năng lực học sinh. Tiếp tục tiến hành kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và sự sáng tạo của học sinh. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm giảm học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

 - Thực hiên có hiệu quả việc đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng. Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

 - Thực hiện đúng kế hoạch giáo dục, kế hoạch năm học.

 - Thực hiện các hoạt động giáo dục. Phân công giáo viên thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp và tích hợp các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

 - Xây dựng kế hoạch GD bảo vệ môi trường, dạy lồng ghép kiến thức về GD dân số, GD pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội vào các bộ môn.

 - Tổ chức dạy nghề phổ thông Tin Học cho học sinh theo đúng qui định.

 - Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học. Đổi mới kiểm tra, đánh giá định hướng theo năng lực học sinh, triển khai thưc hiện có hiệu quả việc học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình THCS.

 - Thực hiện giáo dục và tích hợp giáo dục về: địa phương, môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn giao thông, …......

    - Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thi đua, khen thưởng, thông tin báo cáo.

 - Tiếp tục triển khai việc thực hiện giảm tải chương trình các bộ môn theo đúng qui định của Bộ Giáo Dục & Đào tạo

2.1. Thành lập ban kiểm tra nội bộ:

 Gồm : Hiệu trưởng ( trưởng ban ); P.Hiệu trưởng (phó ban);  Các Tổ trưởng chuyên môn ( thành viên). Do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo biên chế của mỗi năm học. Thành phần của ban kiểm tra là CBQL trường học là thành viên Ban Giám hiệu, những cán bộ Tổ chuyên môn, giáo viên giỏi, giáo viên có năng lực, uy tín trong nhà trường.

2.2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ:

 Lên kế hoạch kiểm tra nội bộ toàn năm học, trong đó gồm kế hoạch kiểm tra toàn diện trường, kế hoạch kiểm tra chuyên đề đúng quy định, kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách theo điều lệ trường phổ thông............

2.3. Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch:

 - Từ chương trình công tác năm học, lên kế hoạch kiểm tra hàng tháng cụ thể từng nội dung được kiểm tra toàn diện, chuyên đề ( Kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất). Đồng thời phân công thành viên trong ban kiểm tra nội bộ thực hiện.

 - Thời gian thực hiện từ tháng 8/2014 đến hết tháng 5/2015 .

IV. Nội dung kiểm tra

1. Kiểm tra toàn diện (Theo thông tư số 43/2006):

 - Tập trung kiểm tra về số lượng, chất lượng cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên đối chiếu với quy định của nhà nước; số lượng cán bộ, nhà giáo chưa đạt chuẩn, đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ, kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, thu chi các khoản đầu năm.

 - Việc thực hiện nhiệm vụ của tổ, khối, chuyên môn, hội đồng chức năng, các tổ chức đoàn thể.

 - Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá như thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại, kết quả lên lớp, tốt nghiệp, thi học sinh giỏi ...

 - Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, lao động hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông theo quy định, bao gồm hoạt động theo kế hoạch lên lớp, ngoài giờ, hoạt động xã hội; kết quả xếp loại đạo đức và kết quả giáo dục; các chương trình hành động phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội khác.

 - Công tác quản lý của Hiệu trưởng, bao gồm xây dựng kế hoạch giáo dục, bố trí, sử dụng đội ngũ; thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, học sinh; công tác kiểm tra, quản lý chuyên môn, tài chính, tài sản; công tác xã  hội hoá giáo dục và phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể, lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác.

 - Kiểm tra thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất, cơ sở vật chất, kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, trật tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan, môi trường sư phạm; thiết bị dạy học, phương tiện làm việc; số lượng, chất lượng phòng học, phòng làm việc, phòng thực hành thí nghiệm, phòng bộ môn, phòng đa năng, thư viện, sân chơi, bãi tập.

 - Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tư tưởng; Chấp hành pháp luật; chấp hành quy chế của ngành, nội quy cơ quan; Ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; Sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh, nhân dân; Tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh; Không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh.

 - Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (như thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm, kết quả giảng dạy, thực hiện các nhiệm vụ khác được giao...)

 - Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên cần chú trọng nâng cao chất lượng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng yếu kém, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; Kiểm tra việc vận dụng các tiêu chuẩn quy định để đánh giá giáo viên đúng thực chất; Không chạy theo thành tích, tránh khuynh hướng nương nhẹ khuyết điểm.

 - Tập trung kiểm tra thực hiện kế hoạch giáo dục, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý, cung cấp sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu chuyên môn, trang thiết bị giáo dục, xây dựng cơ  sở vật chất trường lớp, xây dựng các phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành; Việc thực hiện chương trình của giáo viên và tuyên truyền làm thấu suốt chủ trương đến cha mẹ học sinh.

 - Tập trung dự giờ rút kinh nghiệm để giúp giáo viên nắm vững chương trình, nội dung giảm tải, đặc biệt là yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh (cả trong dạy lý thuyết và thực hành, thí nghiệm). Cần tổ chức các buổi họp để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nhằm phát hiện và đề ra các biện pháp giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc.

 - Kiểm tra đánh giá công tác quản lý, sử dụng thiết bị, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu bồi dưỡng và tự làm đồ dùng dạy học. Qua đó tăng cường các biện pháp quản lý, chống thất thoát, lãng phí.

 - Kiểm tra việc cập nhật, bổ sung hồ sơ Trường chuẩn Quốc gia, hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục.

                 2. Kiểm tra chuyên đề:

2.1. Kiểm tra việc thực hiện ba công khai ( Theo Thông tư 09);

a. Nội dung: Thực hiện đúng, kịp thời những nội dung công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo các biểu mẫu qui định ( Biểu mẫu 05, 09, 10, 11) đầu năm học, học kỳ I, cuối năm học.

b. Biện pháp:

 - Thông báo công khai trong buổi họp giao ban của nhà trường

 - Niêm yết công khai tại bảng thông báo nhà trường.

2.2. Kiểm tra  hoạt động của tổ, khối, nhóm chuyên môn;

a. Nội dung: Ban giám hiệu kiểm tra kế hoạch của tổ Chuyên môn. Kiểm tra hoạt động thường xuyên của tổ bộ môn, nội dung triển khai các văn bản chỉ đạo chuyên môn, kiểm tra đánh giá chất lượng và hiệu quả của họp tổ, sinh hoạt chuyên đề.

b. Biện pháp: Ban giám hiệu kiểm tra 100% họat động của tổ chuyên môn về HSSS, kế hoạch hàng tháng của tổ, mỗi học kỳ dự sinh hoạt tổ ít nhất 2 lần / 1 tổ.

2.3. Kiểm tra hoạt động của bộ phận thư viện, thiết bị, y tế:

a. Nội dung:

 - Kiểm tra hồ sơ sổ sách của Thư viện, Thiết bị, Y tế.

 - Kiểm tra kho sách tăng giảm, giá trị sử dụng.

 - Kiểm tra việc sử dụng các loại thiết bị, ĐDDH hàng tháng.

 - Kiểm tra các kế hoạch hoạt động năm học của các bộ phận.

 - Kiểm tra tình hình hoạt động hàng tháng của các bộ phận.

b. Biện pháp:

    - Hàng tháng các bộ phận nộp báo cáo tình hình hoạt động cho ban kiểm tra nội bộ nhà trường.

 - Phân công cụ thể thành viên trong ban kiểm tra nội bộ chịu trách nhiệm kiểm tra trực tiếp.

 - Kiểm tra định kỳ 5 lần  ( đầu năm , giữa HKI, cuối HK I , giữa HKII, cuối năm học ).

2.4. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên( theo Thông tư 43/2006);

a. Nội dung:

 - Kiểm tra toàn diện :

Kiểm tra toàn bộ các mặt hoạt động của giáo viên về chức năng nhiệm vụ theo qui chế đánh giá xếp loại giáo viên ( ban hành theo QĐ số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ nội vụ và thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 )

 - Kiểm tra chuyên đề :

Kiểm tra giáo án, sổ dự giờ, lịch báo giảng, sổ đầu bài, sổ hội họp, sổ chủ nhiệm, sổ gọi tên ghi điểm, học bạ. Kiểm tra công tác chủ nhiệm ......

b. Biện pháp:

 - Dự giờ 1 đến 2 tiết dạy, kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên.

 - Đánh giá về phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống.

 - Phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên trong ban kiểm tra nội bộ chịu trách nhiệm kiểm tra theo đúng năng lực, sở trường chuyên môn.

2.5. Kiểm tra thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán ( theo QĐ số 67/2004/ QĐBTC ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính)

a. Nội dung:        

 - Kiểm tra hồ sơ sổ sách chứng từ quyết toán thu chi của từng lọai quỹ.hàng tháng.

 - Kiểm tra lập dự toán, kế hoạch thu chi tài chính.

b.Biện pháp:

    - Thực hiện chế độ  tự kiểm tra, báo cáo, Hiệu trưởng phúc tra .

 - Phối hợp Ban thanh tra nhân dân, các đoàn thể kiểm tra định kỳ theo kế hoạch.

 - Công khai dân chủ trong các buổi họp giao ban hàng tháng của nhà trường, niêm yết tại bảng công khai tài chính nhà trường.

2.6. Kiểm tra  hoạt động của bộ phận văn thư hành chính;

a. Nội dung:

 - Kiểm tra sổ ghi công văn đi, đến, sao lưu các lọai văn bản chỉ đạo của các cấp.     

 - Kiểm tra lề lối làm việc; Tinh thần, thái độ tiếp phụ huynh học sinh.

b. Biện pháp:

 - Kiểm tra trực tiếp việc ghi nhận các sổ công văn đi, đến.

 - Thường xuyên quan sát lề lối làm việc và tiếp phụ huynh học sinh của bộ phận văn phòng.

2.7. Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động;

a. Nội dung:

 - Tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền giáo dục  tư tưởng, chính trị cho CB, GV, NV và học sinh trong việc tham gia các cuộc vận động của ngành, các cấp dưới mọi hình thức.

   - Kiểm tra việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động 2 không với bốn nội dung, cuộc vận động “ mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

   - Kiểm tra việc tiếp tục triển khai và thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với các biện pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

b. Biện pháp:

 - Tổ chức các hội thi, thuyết trình.... dưới mọi hình thức.

 - Thực hiện chế độ  tự báo cáo, Hiệu trưởng phúc tra .

 - Kiểm tra bằng hình thức phát phiếu điều tra, tổng hợp.

2.8. Kiểm tra hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh;

a. Nội dung:

 - Kiểm tra về tổ chức lớp học, khẩu hiệu, cờ, ảnh, vệ sinh.

 - Kiểm tra về ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, thái độ học tập của học sinh.

 - Kiểm tra việc thực hiện nội qui của nhà trường, nội qui về bảo quản cơ sở vật chất........

 - Kiểm tra các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

b. Biện pháp:

 - Phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên trong ban kiểm tra nội bộ phối hợp Đoàn, Đội kiểm tra nhắc nhở thường xuyên tình hình các lớp.

 - Kiểm tra cho điểm, đánh gía xếp loại thi đua hàng tuần.

 - Kiểm tra việc giáo viên đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 V/v dánh giá, xếp loại học sinh.     

2.9. Tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng;

a. Nội dung: Kiểm tra việc thực hiện chế độ hồ sơ, sổ sách; Việc thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp; Việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch; Việc lưu trữ và bảo quản hồ sơ..........

b. Biện pháp: Thực hiện 2 đợt tự kiểm tra về công tác quản lý của hiệu trưởng trong một năm học.

2.10. Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm, học thêm (Theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT và Quyết định 30/2012/QĐ-UBND);

a. Nội dung:

 - Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm học thêm trong nhà trường. Tăng cường kiểm tra, không để xảy ra tiêu cực trong hoạt động dạy thêm, học thêm, đặc biệt là các lớp dạy thêm ở ngoài nhà trường. Kiên quyết xử lý những hiện tượng vi phạm quy định dạy thêm, học thêm.

b. Biện pháp:

 - Nhà trường thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các loại hồ sơ dạy thêm học thêm trong nhà trường đúng theo qui định.

- Đề nghị giáo viên có tổ chức dạy thêm ở ngoài nhà trường đăng ký theo đúng qui định của phòng GD & ĐT, của UBND Huyện.

 - Phân công cụ thể các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ tiến hành kiểm tra định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất khi có phản ánh (nếu có).

2.11. Kiểm tra việc thực hiện luật phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

a. Nội dung: Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế  hoạch kiểm tra chương trình hành động thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhà trường.

b. Biện pháp:

 - Kiểm tra việc cán bộ, giáo viên, nhân viên được biết, được nghiên cứu về Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng.      

 - Phối kết hợp chi bộ nhà trường, ban thanh tra nhân dân, chủ tịch công đoàn nhà trường kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất

2.12. Xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp dân

a. Nội dung: Thực hiện đầy đủ các quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo; Nghị định 36/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

b. Biện pháp:

 - Tập trung giải quyết dứt điểm kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo (nếu có) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức; đồng thời kiên quyết xử lý những người lợi dụng dân chủ để khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật (nếu có)

 - Phối kết hợp với thanh tra nhân dân Xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công chức, viên chức khi có phản ảnh (nếu có).

V. Phân công:

1. Trưởng ban: Phụ trách chung, chủ trì trong việc xây dựng nội dung, kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ của đơn vị.

2.  Phó trưởng ban : Chịu trách nhiệm triển khai nội dung kế hoạch, tổng hợp đánh giá kết quả, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình kiểm tra trong phạm vi thẩm quyền được phép. Thống kê, báo cáo kết quả sau mỗi đợt kiểm tra.

 3. Các thành viên của Ban Kiểm tra nội bộ có trách nhiệm phụ trách tập trung về lĩnh vực, chuyên môn được phân công.

VI. Tổ chức thực hiện:

 - Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội bộ trường học theo sự phân công của Trưởng ban và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra của ngành cấp trên.

 - Thời gian thực hiện từ tháng 8/2014 đến hết tháng 5/2015 .

 - Thực hiện chế độ hồ sơ:

* Kiểm tra xong lập đầy đủ hổ sơ để lưu giữ gồm:

+ Biên bản kiểm tra.

+ Các phiếu dự giờ có đánh giá xếp loại.

VII.  Kế hoạch chi tiết tháng:

Kế hoạch kiểm tra toàn năm cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Người phụ trách

Phương pháp

kiểm tra

 

 

Tháng 08/2014

- Kế hoạch tổ CM, Kế hoạch thực hành thí nghiệm

- Kế hoạch Đoàn TN, kế hoạch Đội

- Tổ trưởng; Phó HT

 

 

- Bí thư Đoàn, TPT

- Hiệu trưởng

 

 

- Hiệu trưởng

- Phân tích hồ sơ

 

- Phân tích hồ sơ.

 

 

 

 

Tháng 09/2014

- Kiểm tra Thư viện, thiết bị

- Kiểm tra Tuyển sinh

 

- Kiểm tra các khoản thu đầu năm

 

- Kiểm tra nề nếp đầu năm

- Cán bộ thư viện, thíêt bị

 

- Văn thư, Hiệu trưởng

 

- Kế toán, thủ quĩ, HT

 

 

- GVCN, Học sinh

- PHT, CT Công Đoàn

-  Ban KT nội bộ, ban TTND

- Ban KT nội bộ, ban TTND

 

- Phó HT, Đoàn, Đội

- Phân tích hồ sơ

- Phân tích hồ sơ

- So sánh, đối chiếu hồ sơ

- Quan sát

 


 

Tháng 10/2014

-Kiểm tra Hồ sơ sổ sách chuyên môn của GV, NV

-Kiểm tra HĐSP GV theo lịch (toàn diện và chuyên đề)

 

- Kiểm tra KH “Trường học thân thiện…”

- Giáo viên, nhân viên

 

- Giáo viên

 

 

 

- GVCN, Học sinh

- Phó HT, Tổ trưởng

- HT, Phó HT,  Tổ trưởng CM

 

 

- HT, CT Công Đoàn, Đoàn, Đội.

- Phân tích hồ sơ GV

- Phân tích hồ sơ GV, dự giờ trực tiếp.

- Quan sát thực tế

 


 

 

 

Tháng 11/2014

- Kiểm tra Hoạt động tổ chuyên môn, hồ sơ tổ CM

- Kiểm tra Hồ sơ học bạ khối 6

- Kiểm tra Hồ sơ Đoàn TN, Đội

- Kiểm tra HĐSP GV theo lịch(toàn diện và chuyên đề)

 

- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm lớp

- Tổ trưởng, tổ phó

 

- GVCN khối 6, Văn thư

 

- Bí thư Đoàn, TPT

 

- Giáo viên

 

 

 

- GVCN

- Phó HT

 

- HT, Phó HT

 

- HT,  Phó HT

 

- HT, Phó HT, Tổ trưởng CM

 

 

- Hiệu trưởng

-Phân tích hồ sơ tổ

- Quan sát trực tiếp.

-Tự báo cáo, phúc tra

- Phân tích hồ sơ GV, dự giờ trực tiếp.

- Quan sát, phân tích hồ sơ


 

 

Tháng 12/2014

- Kiểm tra HĐSP GV theo lịch (toàn diện và chuyên đề)

 

- Kiểm tra Thư viện, Thiết bị, Y tế

- Kiểm tra tài chính, tài sản

 

- Giáo viên

 

 

 

- Cán bộ TB, TV, YT

 

- Kế toán, thủ quĩ, HT

 

- HT, Phó HT, Tổ trưởng CM

 

 

- PHT, CT Công Đoàn

- Ban KT nội bộ, ban TTND

 

- Phân tích hồ sơ GV, dự giờ trực tiếp.

-Tự báo cáo, phúc tra

- Quan sát, So sánh, đối chiếu hồ sơ

Tháng 1/2015

- Kiểm tra Hồ sơ học bạ khối 6,7,8,9

- Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động

- GVCN 6,7,8,9; Văn thư

 

- CB, GV, CNV nhà trường

- Hiệu trưởng, Phó HT

-HT, CT Công Đoàn.

- Quan sát trực tiếp.

- Phát phiếu điều tra, tổng hợp.

Tháng 2/2015

- Kiểm tra HĐSP GV theo lịch (toàn diện và chuyên đề)

 

- Kiểm tra hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh

- Giáo viên

 

 

 

- Học sinh

- HT, Phó HT, Tổ trưởng CM

 

 

- Ban Kiểm tra nội bộ

- Phân tích hồ sơ GV, dự giờ trực tiếp.

- Quan sát trực tiếp.


Tháng 3/2015

- Kiểm tra HĐSP GV theo lịch (toàn diện và chuyên đề)

 

- Kiểm tra Hoạt động tổ chuyên môn, hồ sơ tổ CM

- Tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng

- Giáo viên

 

 

 

-Tổ trưởng, tổ phó

 

- Hiệu trưởng

 

- HT, Phó HT, Tổ trưởng CM

 

 

- Phó HT

 

-  Ban KT nội bộ, ban TTND

- Phân tích hồ sơ GV, dự giờ trực tiếp.

- Phân tích hồ sơ tổ

- Tự báo cáo, phúc tra


 

 

 

Tháng 4/2015

- Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp

 

- Kiểm tra HĐSP GV theo lịch (toàn diện và chuyên đề)

 

- Kiểm tra hồ sơ, hoc bạ K9 chuẩn bị cho công tác xét TNTHCS.

- GVCN

 

 

- Giáo viên

 

 

 

- GVCN 9

- Hiệu trưởng

 

 

- HT, Phó HT, Tổ trưởng CM

 

 

- Phó HT

- Quan sát, phân tích hồ sơ

- Phân tích hồ sơ GV, dự giờ trực tiếp.

 - Quan sát, So sánh đối chiếu hồ sơ

 

 

 

 

 

 

Tháng

5/2015

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình

 

- Kiểm tra các bộ phận cuối năm

- Kiểm tra tài chính, tài sản cuối năm

 

- Kiểm tra Hồ sơ học bạ 6,7,8, 9

- Kiểm tra các loại HSSS cuối năm

- Giáo viên

 

 

- Thư viện, Thiết bị, Văn thư, Y tế

- HT, kế toán, thủ quĩ

 

 

- GVCN 6,7,8,9, Văn thư

 

- Giáo viên, nhân viên

- Phó HT, Tổ trưởng CM

 

- Phó HT, Ban KT nội bộ

- Ban KT nội bộ, ban TTND

 

- HT, Phó HT

 

- Phó HT, Ban KT nội bộ

 

- Quan sát kiểm tra trực tiếp

-Tự báo cáo, phúc tra

- Quan sát, So sánh, đối chiếu hồ sơ

- Quan sát trực tiếp.

- Quan sát, So sánh đối chiếu hồ sơ.

Hình thức kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, báo trước hoặc không báo trước.      

Có thể bạn quan tâm
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012-2013 Trong không khí nao nức chào mừng năm học mới – năm học đổi mới toàn diện về mọi mặt.Tiếp tục thực hiện chủ đề năm học 2012 – 2013
THCS NGUYỄN HUỆ
Địa chỉ: Ấp Lò Vôi - Xã Phước Trung - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642213379
Email: c2dnguyenhue@gmail.com