Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo - Văn bản mới

Lịch Công tác giáo dục Năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018  

Công văn 4612/BGD-GDTrH-Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT từ năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên Năm học 2017-2018  

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Năm học: 2017 - 2018  

Module THCS 6

Module THCS 17

Module THCS 32

Module THCS 41

Kế hoạch phụ đạo HS yếu - kém năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi năm học 2017 - 2018  

Công tác trọng tâm tháng 9/2017  

Thời khóa biều HK I - Năm học 2017-2018 (Áp dụng ngày 21/8/2017)

Hướng dẫn thi Elearning Năm học 2016 - 2017  

Thời khóa biểu (Áp dụng từ ngày 10-04-2017)   

THÔNG TƯ 21/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành điều lệ Hội thi GV dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên  

THÔNG TƯ 30/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS 

 

THÔNG TƯ 28/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông   

Thời khóa biểu Học kỳ II (Áp dụng từ 27/3/2017)    

Thời khóa biều Học kỳ II (Áp dụng từ 05/02/2017)   

Thời khóa biểu học kỳ II (Áp dụng từ 16/1/2017)   

Mẫu danh sách học sinh đề nghị khen thưởng HK I lớp 6,7   

Thời khóa biểu Học kỳ II (Áp dụng từ ngày 02/01/2017)  

Hướng dẫn nhập nhận xét trên PM VNEdu Học kỳ I, NH 16-17  

Các mẫu thống kê báo cáo HK I (16-17)  

Lịch kiểm tra Học kỳ I - năm học 2016-2017   

Hướng dẫn Kiểm tra học kỳ I, II năm học 2016 - 2017  

Định hướng phần thi năng lực GV dạy giỏi cấp huyện NH 2016-2017  

Thời khóa biểu Áp dụng từ ngày 21/11/2016   

Hướng dẫn + Phiếu đăng ký dự thi GV dạy giỏi cấp huyện 2016 - 2017  

Quy định chuẩn đầu ra Tiếng anh   

Thời khóa biểu áp dụng từ 7/11/2016  

Công khai theo Thông tư 09   

Kế hoạch trọng tâm tháng 11 năm 2016  

Hướng dẫn + Mẫu danh sách đăng ký thi Học sinh giỏi cấp huyện Năm học 2016 - 2017  

Hướng dẫn thi Tích hợp liên môn Năm học 2016 - 2017   

Hướng dẫn Viết nhận xét cho HS trên phần mềm VNedu    

Mẫu thống kê thực trạng đào tạo của GV  

Mẫu thống kê giữa kỳ I - Lớp 8,9  

Mẫu thống kê giữa kỳ I - Lớp 6, 7 (VNEN) 

Thời khóa biểu - áp dụng từ 17/10/2016  

Kế hoạch trọng tâm tháng 10 năm học 2016 - 2017     

Kế hoạch thi GVCN giỏi cấp huyện năm học 2016 - 2017 

Kế hoạch thi KHKT cấp huyện năm học 2016 - 2017   

Quy định Hồ sơ sổ sách giáo viên năm học 2016 - 2017   

Quy định thu học phí, BHYT năm học 2016 - 2017  

Kế hoạch phụ đạo Học sinh yếu, kém năm học 2016 - 2017  

Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017   

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017  

 Modul THCS 1 (Mật khẩu 123456)                                Module 30

 Modul THCS 14                                                                Module 31

 Module 28                                                                          Module 32

 Module 37                                                                           Module 33

Module 34

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016 2017   

Thời khóa biểu năm học 201 6 -2017 (Áp dụng từ ngày 26/9/2016)

Mẫu DSHS yếu kém Năm học 2016 - 2017

Công văn góp ý đánh giá giờ dạy GV

Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017 (áp dụng từ ngày 22/8/2016)

Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017 (áp dụng từ ngày 22/8/2016)

Phân công chuyên môn năm học 2016 - 2017

DSGV cử đi tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường ngày 16, 17/8/2018

Kế hoạch tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường Năm học 2016-2017

Danh sách học sinh không thi lớp 10 năm học 2015 - 2016 

Các biểu mẫu Báo cáo thành tích các nhân huyện, tinh (Mới)

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân NH 2015 - 2016 (Mới)

Mẫu báo cáo đánh giá Đề KTHK II của SGD

Các biểu mẫu thống kê HK II NH 15-16

Mẫu danh sách HSG lớp 8

Mẫu DSHS không thi tuyển sinh lớp 10 

Mẫu Báo cáo VNEn (Khẩn)

Mẫu thống kê số lượt dạy ứng dụng CNTT và BĐTD

Mẫu thống kê điểm KSCL giữa kỳ II Lớp 6 VNEN NH 2015- 2016

Mẫu thống kê điểm KSCL giữa kỳ II NH 2015- 2016

Mẫu danh sách HS yếu, kém

Thời khóa biểu HK II (Áp dụng từ 22/2/2016)

Công tác trọng tâm tháng 01, 02/2016

Thời khóa biểu HK II - Áp dụng từ 04/01/2016

Mẫu thống kê điểm KT HK I của Sở giáo dục hai môn Toán, Ngữ văn

Mẫu thống kê Kiểm tra HK I 15-16 - Lớp 6 VNEN

Mẫu phiếu đánh giá viên chức năm 2015

Đề cương ôn thi Học kỳ I năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu (Áp dụng từ ngày 23 - 11- 2015)

Hướng dẫn thi vận dụng kiến thức liên môn

Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2015

Mẫu kế hoạch Dạy thêm, học thêm

Công văn hướng dẫn Trường học mới VNEN

Biều mẫu đăng ký Dạy thêm, Học thêm theo Qui định 30 của UBND tỉnh

Các mẫu báo cáo trường học mới VNEN

Mẫu thống kê điểm kiểm tra 1 tiết

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2015"

Hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn

MODUL THCS (Mật khẩu để xem: 123456)

Modul 3: Giáo dục  học sinh THCS cá biệt 

Modul 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS

Modul 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THCS

Modul 35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 - 2016

Công tác trọng tâm tháng 8/ 2015

Quyết định thành lập tổ chuyên môn trong nhà trường

Quy định dạy thêm học thêm trong nhà trường

 

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔ TRƯỜNG - TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015 - 2016

Cập nhật lúc: 09:05:17 - 21/09/2015

quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn (NH 2015 - 2016)

       PHÒNG GD&ĐT LONG ĐIỀN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số: …/QĐ-CSNH                               Phước Hưng, ngày 15  tháng 8 năm 2015

                                                                           

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn, năm học 2015-2016

 

 
 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Căn cứ thông tư 33/2005/TT-BGD-ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập;

 Căn cứ thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

Căn cứ vào Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 29/3/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ năng lực công tác và yêu cầu, nhiệm vụ năm học 2015-2016;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn trường THCS Nguyễn Huệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm các Ông/bà hiện là giáo viên trường THCS Nguyễn Huệ có tên sau làm tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn của các tổ chuyên môn trường THCS Nguyễn Huệ năm học 2015-2016 (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Các Ông/bà có tên trên căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được quy định theo Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thi hành quyết định này. Phụ cấp của các Ông/bà có tên trên được hưởng theo các văn bản hiện hành.

Điều 3. Các Ông/bà có tên ở điều 1 và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Hà Bảo Chí

                                                                                                           

 

 

 

DANH SÁCH

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VÀ TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN

CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo quyết định số ..…./QĐ-CSNH ngày 15 tháng 8 năm 2015)

 

TT

Họ và tên

Được bổ nhiệm làm

Hệ số phụ cấp

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Tổ trưởng tổ Ngữ văn

0.2

 

2

Phan Trọng Thảo

Tổ trưởng tổ Toán

0.2

 

3

Tô Thị Oanh Kiều

Tổ trưởng tổ Lý - Tin - Công nghệ

0.2

 

4

Đào Thị Thùy Vân

Tổ trưởng tổ Tiếng Anh

0.2

 

5

Trần Thị Kim Hoàng

Tổ trưởng tổ Sinh Hóa

0.2

 

6

Võ Trần Phước

Tổ trưởng tổ Thể dục - AN - MT

0.2

 

7

Nguyễn Thị Tâm

Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD

0.2

 

8

Đỗ Thị Chuyên

Tổ phó tổ Ngữ văn

0.15

 

9

Phạm Thị Hà Minh

Tổ phó tổ Toán

0.15

 

10

Trịnh Thị Linh

Tổ phó tổ Lý - Tin - Công nghệ

0.15

 

11

Lê Ái Châu

Tổ phó tổ Tiếng Anh

0.15

 

12

Lê Thị Bình Trọng

Tổ phó tổ Sinh Hóa

0.15

 

13

Trần Thị Thanh Thảo

Tổ phó tổ Thể dục - AN - MT

0.15

 

14

Nguyễn Thị Toàn

Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD

0.15

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm
Cho trẻ ăn dặm đúng cách

Bé khó ăn, háu ăn hoặc ăn uống không cân bằng (dẫn đến tình trạng thiếu, rối loạn dinh dưỡng hoặc béo phì) phần nào hình thành từ những bữa ăn đầu đời của trẻ.

THCS NGUYỄN HUỆ
Địa chỉ: Ấp Lò Vôi - Xã Phước Trung - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642213379
Email: c2dnguyenhue@gmail.com