Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo - Văn bản mới

Thông tư 31/BGD - Hướng dẫn thực hiện tư vấn tâm lý học sinh   

Công văn 660/BGD- Hướng dẫn minh chứng đánh giá chuẩn GV theo TT 30/BGD  

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Năm học 2017 - 2018   

Ma Trận ôn tập tuyển sinh Lớp 10, 2018-2019 - Môn tiếng Anh   

Công tác trọng tâm tháng 3/2018   

Thời Khóa biểu HK II (Thực hiện từ 26/2/2018)    

Công tác trọng tâm tháng 01,02/2018    

Báo cáo chuyên môn và thống kê kết quả Kiểm tra Học kỳ I - Năm học 2017 - 2018   

Công khai theo Thông tư 09, năm 2017  

Công tác trọng tâm tháng 11/2017  

Lịch Công tác giáo dục Năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018  

Công văn 4612/BGD-GDTrH-Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT từ năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên Năm học 2017-2018  

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Năm học: 2017 - 2018  

Module THCS 6

Module THCS 17

Module THCS 32

Module THCS 41

Kế hoạch phụ đạo HS yếu - kém năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi năm học 2017 - 2018  

Công tác trọng tâm tháng 9/2017  

Thời khóa biều HK I - Năm học 2017-2018 (Áp dụng ngày 21/8/2017)

Lịch Công tác năm học 2017 - 2018   

THÔNG TƯ 21/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành điều lệ Hội thi GV dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên  

THÔNG TƯ 30/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS 

THÔNG TƯ 28/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông   

Quy định chuẩn đầu ra Tiếng anh   

Thời khóa biểu áp dụng từ 7/11/2016  

Hướng dẫn Viết nhận xét cho HS trên phần mềm VNedu    

Mẫu kế hoạch Dạy thêm, học thêm

Biều mẫu đăng ký Dạy thêm, Học thêm theo Qui định 30 của UBND tỉnh

Hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn

Quyết định thành lập tổ chuyên môn trong nhà trường

Quy định dạy thêm học thêm trong nhà trường

 

Tập Huấn NCSPƯD
Tập Huấn NCSPƯD

Cập nhật lúc: 00:13:36 - 20/02/2012

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPƯD) là một loại hình nghiên cứu trong giáo dục nhằm thực hiện một tác động hoặc can thiệp sư phạm và đánh giá ảnh hưởng của nó. Tác động hoặc can thiệp đó có thể là việc sử dụng PPDH, sách giáo khoa, PP quản lý, chính sách mới… của GV, cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục. Người nghiên cứu (GV, CBQL) đánh giá ảnh hưởng của tác động một cách có hệ thống bằng phương pháp nghiên cứu phù hợp.
 

PHÒNG GD & ĐT LONG ĐIỀN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


 

Số: 35/QĐ.THCSNH                                              Phước Hưng, ngày 30 tháng 01 năm 2012

     

 

QUYẾT  ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG

V/v: Thành lập Ban tổ chức lớp tập huấn nội dung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

 

- Căn cứ Công văn số 563/CV - PGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Phòng GD&ĐT Long Điền về việc triển khai tập huấn nội dung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

- Xét đề nghị của hội đồng nhà trường;

- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng.

 

QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban tổ chức lớp tập huấn nội dung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng gồm các ông (bà) có tên sau: (Danh sách đính kèm)

 

Điều 2. Ban tổ chức có nhiệm vụ:

 - Xây dựng kế hoạch tập huấn;

 - Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên nhà trường theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT;

 - Tổng kết, báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT;

 - Thời gian thực hiện từ 13h30 ngày  02/02/2012 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

      Điều 3. Các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 1 ( Để thực hiện)                                                          

- Lưu VT                                                                                                              

                                                                                                                 

 

                                                                                                                  Lương Thanh Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

 

DANH SÁCH  BAN TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ. THCSNH  ngày 30 tháng 01 năm 2012

của Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ)

 

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Ông Lương Thanh Tùng

Hiệu trưởng

Trưởng Ban

2

Bà Phan Ngọc Ánh

Phó hiệu trưởng

Phó Trưởng Ban

3

Bà Đỗ Thị Chuyên

Tổ phó Ngữ Văn

Thư ký

4

Bà Nguyễn Thị Kim Duyên

Giáo viên Tin Học

Ủy viên

5

Bà Bùi Thị Hoàng Vân

Tổ phó Sử - Địa – Công Dân

Ủy viên

 

Danh sách này có 05 người./.

 

Theo nguồn tin ( Trường THCS Nguyễn Huệ )

Có thể bạn quan tâm
HỘI THI TOÁN TUỔI THƠ Hòa chung với không khí thi đua học tập của toàn tỉnh, Trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức cuộc thi Olympic Toán tuổi thơ
THCS NGUYỄN HUỆ
Địa chỉ: Ấp Lò Vôi - Xã Phước Trung - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642213379
Email: c2dnguyenhue@gmail.com